Hội thảo đề tài khoa học đánh giá cung cầu và phát triển thị trường dừa Bến Tre

Ngày 06/7/2017, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Trung tâm Chính sách và Phát triển nông nghiệp nông thôn miền Nam tổ chức hội thảo đề tài khoa học “Đánh giá cung cầu và phát triển thị trường dừa Bến Tre” và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển, đảm bảo cân bằng cung, cầu nguyên liệu ngành dừa Bến Tre.
 

 Các đại biểu tham dự hội thảo.


Tại hội thảo, các đại biểu được nghe trình bày về nội dung của 02 đề tài: “Đánh giá, dự báo khả năng cung cấp nguyên liệu ngành dừa phục vụ chế biến, nội tiêu và xuất khẩu” do Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc và đề tài “Nghiên cứu chiến lược thị trường xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa Bến Tre” do Tiến sĩ Nguyễn Văn Giáp làm chủ nhiệm. Hai đề tài đã tập trung vào hiện trạng ngành dừa của Việt Nam so với thế giới, đánh giá hiện trạng cung cấp dừa của Bến Tre và đồng bằng sông Cửu Long, khả năng cân bằng cung cầu dừa, phân tích các khả năng cạnh tranh của dừa Bến Tre từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục những yếu điểm và phát triển ngành dừa Bến Tre trong thời gian tới.

Để đảm bảo cân bằng cung, cầu nguyên liệu ngành dừa Bến Tre, Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc đã đề xuất rằng: Tỉnh cần xây dựng mô hình phát triển chuỗi giá trị ngành hàng dừa đồng bộ với sự tham gia của các tác nhân chủ chốt, nhằm thực hiện các đề án nâng cấp chuỗi, và địa phương cần xây dựng quy trình chuẩn hóa thông tin trong chuỗi giá trị ngành hàng dừa, nhằm nhanh chóng phát hiện những bất cập trong cung, cầu để điều tiết.

 Tiến sĩ Nguyễn Văn Giáp-Trung tâm Chính sách và 
Phát triển nông nghiệp nông thôn miền Nam trình bày đề tài.


Về thị trường tiêu thụ, Tiến sĩ Nguyễn Văn Giáp cho rằng thị trường xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa của Bến Tre có mở rộng nhưng không bền vững, Bến Tre cần nhanh chóng xây dựng chiến lược xuất khẩu cho ngành hàng dừa, xác định thị trường mục tiêu cho từng loại sản phẩm để cụ thể hóa kế hoạch đầu tư giúp nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả sản xuất và môi trường cũng như nâng cao thu nhập cho người trồng dừa. 

Hội thảo cũng đã ghi nhận ý kiến của các đại biểu xoay quanh nội dung của 02 đề tài. Theo ông Trần Anh Tuấn-Chủ tịch Hiệp hội Dừa Bến Tre,cần phân tích rõ nguyên nhân giá dừa biến động để làm tốt công tác vận động tuyên truyền cho nông dân hiểu, không hoang mang khi giá dừa xuống thấp và các doanh nghiệp cần biết cách thích ứng và chủ động trong việc sản xuất chế biến và hơn nữa là cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất chế biến, xuất khẩu đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, nghiên cứu các sản phẩm mới để tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trưởng xuất khẩu cho các sản phẩm dừa.


Châu Quang Thông
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN