Ban giám đốc Sở làm việc với Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

Nhằm kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), ngày 01/8/2017 Ban giám đốc cùng với cán bộ chủ chốt của Sở đã có buổi làm việc với Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN (Trung tâm) tại khu ứng dụng công nghệ sinh học Cái Mơn, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách.

 

Trung tâm đã báo cáo với Ban giám đốc về cơ cấu tổ chức, chức năng hoạt động của các phòng và khu ứng dụng công nghệ sinh học Cái Mơn; kết quả triển khai thực hiện các đề tài, dự án; các sản phẩm và dịch vụ mà Trung tâm đang kinh doanh, thực hiện; những kết quả đã đạt được từ năm 2004 đến nay và kế hoạch hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới.
 

 Bà Võ Thị Thanh Hà, Giám đốc Trung tâm báo cáo tình hình
hoạt động của đơn vị

 

Thuận lợi của Trung tâm là được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Sở và sự hỗ trợ của các phòng, đơn vị thuộc Sở; cán bộ viên chức của Trung tâm trẻ, có trình độ chuyên môn năng lực công tác tốt và tâm huyết với đơn vị; các sản phẩm chủ lực của Trung tâm làm ra đều đạt chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều cho người dân.

 

Song song với thuận lợi trên, hoạt động của Trung tâm vẫn còn nhiều khó khăn như: Khu ứng dụng công nghệ sinh học Cái Mơn không được bố trí biên chế, thiếu các nhà màng để thử nghiệm, nguồn nước thủy cục chưa có; nguồn thu dịch vụ hàng năm của Trung tâm có tăng nhưng lợi nhuận thấp; thiếu nguồn vốn để kinh doanh. Công tác ứng dụng, nhân rộng các kết quả nghiên cứu đến thực tiễn chưa nhiều; sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng, khả năng tiếp thị chưa cao; nhân sự cho Ban giám đốc của Trung tâm còn thiếu,…

 

 
 Chuối cấy mô, sản phẩm chủ lực của Trung tâm

 

Trong buổi làm việc với Ban giám đốc Sở, Trung tâm đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gở những khó khăn như đã nêu trên để hoạt động của Trung tâm ngày càng vững mạnh.
 

 Ông Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo

 

Sau khi nghe báo cáo của Trung tâm và các ý kiến góp ý của các phòng, đơn vị; ông Lâm Văn Tân, giám đốc Sở chỉ đạo: Các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn cho Trung tâm trong chức năng, nhiệm vụ của mình; mặt khác Trung tâm cần phải nổ lực vươn lên, tăng cường xây dựng đoàn kết nội bộ và mối quan hệ với chính quyền địa phương; xác định các sản phẩm, dịch vụ chủ lực của Trung tâm để nâng cao chất lượng và khả năng tiếp thị. Các kiến nghị của Trung tâm Ban giám đốc Sở ghi nhận và xem xét hỗ trợ nhằm tăng cường cho hoạt động của Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN vững mạnh, góp phần đưa KH&CN vào phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

Thanh Tùng
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN