Triển khai xây dựng, áp dụng và mở rộng Hệ thống quản lý Chất lượng tại các xã năm 2017

Thực hiện theo Kế hoạch số 5149/KH-UBND, ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh về triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2019.

 

Ngày 8 và 9/8/2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức triển khai xây dựng, áp dụng và mở rộng HTQLCL cho toàn bộ thủ tục hành chính vào hoạt động của 45 UBND cấp xã thuộc các huyện (gồm 11 xã, thị trấn thuộc huyện Chợ Lách thực hiện mở rộng HTQLCL cho toàn bộ thủ tục hành chính; 34 xã, thị trấn thuộc huyện Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc).

 

Tham gia cùng đoàn có ông Võ Văn Truyền-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, bà Hồ Thị Thanh Thúy-Phó Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, ông Đoàn Hồng Lý Quang Hoa-Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao cùng đại diện lãnh đạo các huyện và xã.

 

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Truyền-Phó Giám đốc Sở KH&CN đã khẳng định vai trò của việc áp dụng HTQLCL đối với các cơ quan cấp xã, góp phần nâng cao cải cách hành chính của tỉnh và đã công bố Quyết định triển khai tư vấn xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2017 (Quyết định số 1709/QĐ-UBND, ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh); triển khai mức kinh phân bổ cho các xã thực hiện từ nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ và nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.

 

 Ông Võ Văn Truyền triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL cho các xã tại huyện Giồng Trôm

 

Bên cạnh đó, đại diện Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao (ông Đoàn Hồng Lý Quang Hoa) đã phổ biến kế hoạch tư vấn, các nhiệm vụ và lộ trình xây dựng và áp dụng HTQLCL của công ty thực hiện tại 45 xã, thị trấn trong thời gian tới.

Ngoài ra, buổi làm việc đã dành thời gian để chuyên gia trao đổi, giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Tuyết Mai
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng