Tập huấn hướng dẫn sử dụng chế phẩm EM trong chăn nuôi thủy sản và xử lý môi trường cho đoàn viên, thanh niên

Ngày 16/8/2017, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã An Thủy huyện Ba Tri. Huyện đoàn Ba Tri đã phối hợp với Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng chế phẩm EM trong chăn nuôi thủy sản và xử lý môi trường cho 40 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.
 

 Đoàn viên, thanh niên dự tập huấn.


Theo đó, đoàn viên, thanh niên được giới thiệu về việc sử dụng chế phẩm EM trong các vấn đề như: Ứng dụng EM trong nông nghiệp nhằm tăng năng xuất và chất lượng nông sản, cải tạo đất và ủ phân hữu cơ làm phân bón; Ứng dụng EM trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nhằm kiểm soát mùi hôi, ngăn ngừa bệnh bằng cách tăng hệ thống miễn dịch, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí xử lý chất thải; Ứng dụng EM trong xử lý môi trường và xử lý nước.

 

 Hướng dẫn qui trình kỹ thuật sử dụng EM cho đoàn viên, thanh niên.


Lớp tập huấn nhằm giúp đoàn viên, thanh niên tại huyện Ba Tri tiếp cận khoa học kỹ thuật ứng dụng chế phẩm EM trong xử lý chất thải chăn nuôi, xử lý rác thải hộ gia đình. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, trang trại, bảo vệ môi trường…

Châu Quang Thông
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN