Tập huấn triển khai cơ chế, chính sách khoa học và công nghệ Và hướng dẫn thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại cơ sở

Nằm trong kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định về cơ chế, chính sách khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre và Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 của các huyện. Vào ngày 27 tháng 10 và ngày 03 tháng 11 năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp cùng hai huyện Giồng Trôm và Bình Đại tổ chức 02 lớp tập huấn về “Triển khai cơ chế, chính sách KH&CN và hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký thành lập doanh nghiệp KH&CN” tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện.
 
Chủ trì lớp tập huấn là Phòng kinh tế và hạ tầng các huyện, tham dự lớp tập huấn có ông Nguyễn Văn Vưng-Phó Giám đốc Sở KH&CN và báo cáo viên của Sở. Đặc biệt là sự góp mặt của đại biểu từ các phòng, ban của huyện, UBND các xã, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp tiềm năng tại địa phương.
 

 Lãnh đạo Sở KH&CN phát biểu tại lớp tập huấn.


Lớp tập huấn được tổ chức nhằm chia sẻ thông tin, cập nhật cơ chế chính sách KH&CN mới, cũng như những quy định mới của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; ngoài ra đây còn là dịp để Sở KH&CN lắng nghe ý kiến, nguyện vọng từ tuyến cơ sở và nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp tại địa phương, tạo cầu nối liên kết giữa cơ quan quản lý về KH&CN với doanh nghiệp.

 Đại biểu tham dự tập huấn tại UBND huyện Giồng Trôm.

 

 Đại biểu tham dự tập huấn tại UBND huyện Bình Đại.


Tham dự tập huấn, các đại biểu được triển khai 04 chuyên đề trọng tâm gồm: Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020; Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Bến Tre; Quỹ phát triển KH&CN trong doanh nghiệp và Thành lập doanh nghiệp KH&CN. Sau báo cáo chuyên đề là buổi trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc giữa lãnh đạo Sở, báo cáo viên với các đại biểu tham dự tập huấn.

Kết thúc tập huấn, ông Nguyễn Văn Vưng-Phó Giám đốc Sở đã nêu bật một vài kết quả nổi bật của ngành KH&CN trong vài năm gần đây, từ đó nhấn mạnh vai trò của các cơ chế, chính sách KH&CN nói riêng và ngành KH&CN nói chung giữ một vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, giúp tạo ra nhiều sản phẩm mới chất lượng, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Thanh Huỳnh
Phòng QLCN&TTCN