Hội thảo đề tài khoa học “Giải pháp tăng cường mức độ và hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở tỉnh Bến Tre”

Ngày 03/11/2017, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo đề tài khoa học với chủ đề: “Giải pháp tăng cường mức độ và hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở tỉnh Bến Tre”.

 Các đại biểu tham dự hội thảo.


Tại hội thảo, các đại biểu được nghe trình bày về nội dung của đề tài do PGS TS Quan Minh Nhựt-Trưởng bộ môn Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ làm chủ nhiệm và các báo cáo tham luận với những chủ đề như: Xu hướng phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp (TS Nguyễn Phước Kinh Kha-Trường ĐH Ngân hàng TPHCM); Tác động của chính sách hỗ trợ đến kết quả phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Bến Tre (ThS Lê Xuân Vinh-Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre).

 PGS TS Quan Minh Nhựt trình bày nội dung nghiên cứu


Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tập tập trung phân tích thực trạng ứng dụng khoa học và công nghệ và những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp-xây dựng và thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Đề tài đã tập trung vào việc phân tích thực trạng ứng dụng tiến bộ khoa học và sản xuất kinh doanh của các doanh ngiệp tại Bến Tre hiện nay; phân tích các yếu tố ảnh hưởng việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường đầu tư và hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ở tỉnh Bến Tre

Châu Quang Thông
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN