Hội nghị giao ban công tác khoa học và công nghệ tuyến cơ sở năm 2017

Ngày 01/12/2017, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bến Tre đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại tổ chức Hội nghị giao ban công tác KH&CN tuyến cơ sở năm 2017 nhằm đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2018. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện các phòng Kinh tế hạ tầng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh.

Năm 2017, hoạt động KH&CN cơ sở cơ bản đã đạt mục tiêu và nhiệm vụ đề ra, phần lớn các mô hình ứng dụng KH&CN được triển khai mang lại hiệu quả cao đã tạo được lòng tin trong nhân dân góp phần phục vụ thiết thực cho việc thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
 

 Ông Nguyễn Văn Vưng-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

phát biểu chủ trì tại hội nghị


Trong năm 2017 đã có 07 đề tài dự án cấp cơ sở, 36 mô hình ứng dụng được triển khai trên địa bàn các huyện, thành phố đạt được kết quả cao như mô hình sử dụng khí ASP ủ phân hữu cơ quy mô hộ gia đình, mô hình nuôi lươn trong bể lót bạt có bùn, mô hình nuôi cá chim vây vàng….

Sở KH&CN còn phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao triển khai dự án AMD nhằm thực hiện các mô hình trồng chuối cấy mô, trồng bưởi da xanh xem trong vườn dừa, trồng rau hữu cơ, nuôi dê sinh sản thích ứng biến đổi khí hậu, nuôi vịt biển…, đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
 

 Bà Võ Thị Thanh Hà-Phó Giám đốc Sở Khoa học và

Công nghệ phát biểu tại hội nghị


Trong năm 2017, các huyện, thành phố đã tham gia xét duyệt 1.537  sáng kiến với 1.043 sáng kiến đạt cấp cơ sở, 144 sáng kiến đủ điều kiệt xét sáng kiến cấp tỉnh, hướng dẫn các huyện đăng ký 11 nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm địa phương, kết quả có 5 nhãn hiệu được cấp, hỗ trợ 5 lượt cơ sở xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. Công tác Thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên về đo lường, nhãn hiệu, chất lượng sản phẩm hàng hóa tại 190 cơ sở sản xuất kinh doanh.
 

 Quang cảnh hội nghị

 

 Khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc


Các địa phương nhận thức sâu sắc hơn về vai trò và tầm quan trọng của KH&CN, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hoạt động KH&CN ở địa phương được thể hiện ngày càng rõ nét hơn. Lãnh đạo các huyện đã quan tâm đề xuất các nhiệm vụ KH&CN sát với nhu cầu bức xúc của địa phương.


Nhằm góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu kinh tế xã hội của ngành, địa phương và của tỉnh trong thời gian tới, hoạt động KH&CN cơ sở năm 2018, thông qua các báo cáo tham luận và các ý kiến tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Vưng- Phó Giám đốc Sở KH&CN đã có một số ý kiến kết luận, định hướng như sau:

Đối với các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Cần tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành, các doanh nghiệp về vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ và chủ trương phát triển KH&CN nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, lấy KH&CN làm nền tảng phát triển bền vững. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng KHCN và phải đưa nhiệm vụ hoạt động KH&CN vào nhiệm vụ chung của sự phát triển KT-XH.

Phân công, bố trí cán bộ chuyên trách về KH&CN để kịp thời làm tốt công tác tham mưu, theo dõi, triển khai thực hiện đảm bảo phục vụ tốt cho nhiệm vụ KH&CN tại địa phương  và tăng cường đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN nhằm giải quyết các vấn đề bức thiết tại địa phương.


Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ các Trường Viện, các tổ chức khác, bên cạnh kinh phí sự nghiệp khoa học do Sở Khoa học và Công nghệ cấp, phục vụ cho hoạt động ứng dụng nhân rộng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên địa bàn.

Tổ chức cho các hộ dân tham quan các mô hình sản xuất mới, hiệu quả kinh tế cao và tổ chức các hoạt động hội thảo khoa học để giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương, (thu hút chuyên gia đầu đàn ngoài tỉnh, thu hút được nhiều đối tượng tham gia tiếp cận thông tin KHCN mới ( nông dân, doanh nghiệp).

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn khoa học công nghệ, hướng dẫn hổ trợ các huyện xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm.Thực hiện việc bàn giao thành quả các nhiệm vụ KHCN (chương trình, đề tài, dự án) có khả năng áp dụng vào thực tiễn cho các cơ quan, đơn vị để có kế hoạch triển khai ứng dụng vào sản xuất và đời sống. Hỗ trợ đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành có liên quan về các chương trình, đề tài, dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ, nhằm đưa nhanh tiến bộ KH&CN đến với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thông tin các kết quả hội thi sáng tạo, sáng kiến đạt giải để lựa chọn, nhân rộng; hỗ trợ về SHTT, đổi mới thiết bị, công nghệ.

Tham mưu lãnh đạo tỉnh có các văn bản quy định rõ ràng về hoạt động KH&CN cơ sở, có cơ chế tài chính thông thoáng hơn trong việc sử dụng kinh phí nhà nước dành cho hoạt động KH&CN cơ sở như một số tỉnh khác ở Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã và đang thực hiện; Có chính sách cho cán bộ cấp xã là cộng tác viên KH&CN tại các địa phương để cho việc áp dụng các thành tựu KHCN vào đời sống của nhân dân được nhanh chóng và hiệu quả hơn. Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý KH&CN cấp huyện tham gia các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên đề KH&CN trên địa bàn để nắm bắt kịp thời tình hình.


Châu Quang Thông
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN