Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Nhằm đánh giá những thành quả của ngành khoa học và công nghệ đã đạt được trong năm và phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, đồng thời nêu cao tinh thần tiết kiệm, chống lãnh phí, chiều ngày 27 tháng 12 năm 2017,  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đã tổ chức đồng thời hai hội nghị, Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Phước-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Giám đốc Sở, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan.
 

 Ông Nguyễn Hữu Phước-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu
tại Hội nghị. Ảnh: Quang Thông.

Bắt đầu Hội nghị, đại biểu được xem phim tư liệu về hoạt động của ngành khoa học và công nghệ; tiếp đó là báo cáo tóm tắt 09 kết quả nổi bật trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 ở nhiều lĩnh vực như: công tác quản lý khoa học và phát triển công nghệ, công tác nghiên cứu triển khai ứng dụng, các hoạt động hỗ trợ và phát triển kinh tế-xã hội, công tác quản lý sở hữu trí tuệ và quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, v.v..; ngoài ra, đại biểu tham dự Hội nghị còn được báo cáo về việc kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 2017 và báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017.

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2017; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 với nhiều điểm mới theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi, bày tỏ quan điểm, nguyện vọng của cá nhân và đặc biệt là những góp ý cho hoạt động của cơ quan trong thời gian tới. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 với sự nhất trí cao của các đại biểu.
 

 Ông Lâm Văn Tân – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu
 tại hội nghị. Ảnh: Quang Thông.


 

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thông.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Phước – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những thành quả mà ngành khoa học và công nghệ đã làm được trong năm 2017, đồng thời mong muốn rằng trong năm 2018, cũng như giai đoạn 2018 – 2020, ngành khoa học và công nghệ cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau đây: một là, đánh giá hàm lượng khoa học và công nghệ đóng góp trong từng sản phẩm, ngành nghề; hai là, xây dựng chỉ dẫn địa lý và phát triển thương hiệu cho 08 sản phẩm chủ lực của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 05/8/2016 của Tỉnh ủy; ba là, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp Bộ đáp ứng giải quyết nhu cầu cần thiết của địa phương; bốn là, đẩy nhiệm vụ hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; năm là, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực quan trọng nhất cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tổng kết Hội nghị, ông Lâm Văn Tân – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cám ơn những chỉ đạo rất sâu sát, thiết thực của ông Nguyễn Hữu Phước, cũng như những góp ý thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị hôm nay. Nhân dịp năm mới sắp đến, ông gửi lới chúc sức khỏe đến toàn thể đại biểu và tin rằng trong năm mới sẽ cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ phấn đấu đạt được những mục tiêu đề ra trong năm 2018.


La Thanh Huỳnh
Phòng QLCN&TTCN