Thêm một đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu

Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình quản lý theo hướng sinh học đối với bọ vòi voi, Diocalandra frumenti (Coleoptera: Curculionidae) và sâu đục trái, tirathaba sp. (Lepidoptera: Pyralidae) gây hại trên cây dừa tại tỉnh Bến Tre”. Đề tài do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bến Tre thực hiện, thời gian 24 tháng.

 Triệu chứng gây hại của bọ vòi voi D. frumenti trên trái. Ảnh tư liệu


 Sự gây hại của Tirathaba sp. trên trái dừa đã lớn: rụng trái (A) và triệu chứng gây hại kết hợp với bọ vòi voi (B). Ảnh tư liệu.


 Triệu chứng gây hại của Tirathaba sp. trên bông và trên trái. Ảnh tư liệu.


Đề tài thực hiện ở 3 huyện Mỏ Cày Nam, Bình Đại, Giồng Trôm với 150 hộ dân. Kết quả đề tài đáp ứng được mục tiêu, nội dung đề ra, đã xác định hiện trạng gây hại của bọ vòi voi và sâu đục trái dừa tại tỉnh Bến Tre; xác định đặc điểm sinh thái, sinh học, tập quán sinh sống và triệu chứng gây hại của bọ vòi voi và sâu đục trái dừa; Thu thập, phân lập, nhân nuôi và đánh giá được hiệu quả của một số loại nấm ký sinh và chế phẩm sinh học (chất hấp dẫn sinh học hoặc thuốc trừ sâu sinh học…) trên bọ vòi voi và sâu đục trái dừa nhằm tạo cơ sở để phòng trị theo hướng sinh học an toàn; Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp bọ vòi voi và sâu đục trái dừa theo hướng sinh học an toàn, phù hợp với các tiêu chuẩn canh tác của GAP và chương trình phóng thích ong ký sinh A. hispinarum để phòng trị bọ cánh cứng hại dừa (B. longissima).

Ngoài ra, thông qua đề tài còn tổ chức 03 lớp tập huấn áp dụng quy trình quản lý tổng hợp bọ vòi voi và sâu đục trái dừa cho cán bộ và nông dân trong tỉnh với hơn 60 hộ tham gia; đào tạo 01 luận văn cao học, 03 luận văn tốt nghiệp, 02 chuyên đề luận án tiến sĩ,…
    
Tóm lại, đề tài được hội đồng nghiệm thu và đánh giá là nghiên cứu mới, khoa học, có mô hình, quy trình cụ thể, có khả năng nhân rộng. Sau khi đề tài hoàn chỉnh nghiệm thu công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới tiếp nhận quy trình và nhân rộng trong vườn dừa hữu cơ.

Kim Tuyền
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN