Sở Khoa học và Công nghệ họp mặt “Khai việc đầu năm” xuân Mậu Tuất 2018

Chiều ngày 12/03/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi họp mặt “Khai việc đầu năm” với sự tham dự của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động.

Phát biểu trong buổi họp mặt “Khai việc đầu năm”, đồng chí Lâm Văn Tân-Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, Văn phòng Sở và các đơn vị đã có nhiều đóng góp trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, từ đó giúp cho Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ ngày càng trong sạch, vững mạnh; việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt được kết quả cao, đặc biệt là Sở đã vinh dự được Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đề xuất nhận cờ thi đua của Chính phủ.
 

Ông Lâm Văn Tân-Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở Khoa học
và Công nghệ phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt.


Tại buổi họp mặt đồng chí Giám đốc nhấn mạnh năm 2018 là năm “tăng tốc”, do đó toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chung sức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.


 Quang cảnh buổi họp mặt


Nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện thắng lợi tinh thần năm “tăng tốc” 2018, đồng chí Giám đốc cho rằng: Thứ nhất, người đứng đầu cần phải truyền cảm hứng hành động để mọi người cùng làm và phải hiểu rằng công việc không chỉ là nghĩa vụ mà là sứ mệnh và làm việc bằng tất cả lòng nhiệt huyết với tinh thần trách nhiệm cao; thứ hai, cần thực hiện tốt phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”, xây dựng khối đoàn kết của đơn vị dựa trên cơ sở phát huy dân chủ, duy trì kỷ cương, tạo ra bầu không khí tập thể thống nhất, đồng bộ, năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thứ ba, với tư cách người đứng đầu phải thực hiện tốt trách nhiệm đánh giá cán bộ, trong đó, cần dành thời gian trực tiếp theo dõi, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ.

Châu Quang Thông
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN