Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với huyện Thạnh Phú

Ngày 09/3/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre do ông Lâm Văn Tân-Giám đốc Sở cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị đã có buổi tiếp và làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú do ông Nguyễn Ngọc Tân-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị của huyện nhằm triển khai công tác chuẩn bị cho việc phối hợp tổ chức Hội thảo với mục tiêu nâng cao việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào việc phát triển kinh tế xã hội của huyện Thạnh Phú
 

 Quang cảnh buổi họp.

 

Tại buổi họp, ông Nguyễn Khuyến Khích-Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng đại diện huyện Thạnh Phú đã thông qua kế hoạch của hội thảo với những mục tiêu cụ thể như: Tập trung khảo sát, lựa chọn, ứng dụng khoa học và công nghệ phù hợp vào từng lĩnh vực để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; Từng ngành địa phương chủ động nghiên cứu, đề xuất các đề tài, dự án, mô hình để áp dụng, nhân rộng tại ngành và địa phương mình; nâng cao năng lực nghiên cứu, xây dựng đề tài, dự án cấp cơ sở của các ngành huyện và xã, đồng thời đề xuất đặt hàng các đề tài, dự án cấp tỉnh, cấp Bộ

Qua buổi làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú đã trao đổi, cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai bên đều thống nhất hội thảo cần tập trung vào việc đạt mục đích hướng đến phát triển kinh tế của huyện, và huyện sẽ ứng dụng được gì từ hội thảo mang lại, do đó các báo cáo tham luận của hội thảo cần xem xét mời các trường, viện tham gia, thảo luận sâu về các lĩnh vực trọng tâm mà huyện sẽ phát triển như: Nuôi thủy sản, nuôi tôm 2 giai đoạn, 3 cây 3 con chủ lực của huyện; lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển kinh tế du lịch… và thời gian tổ chức hội thảo là vào khoảng đầu tháng 5 gắn với sự kiện 18/5 ngày khoa học công nghệ.

Châu Quang Thông
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN