Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính tháng 3 năm 2018
Trong tháng 3 năm 2018, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 doanh nghiệp trên địa bàn như sau:

1. Công ty TNHH một thành viên Thế Anh Bến Tre. Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
- Nội dung vi phạm: Bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xăng, nhiên liệu Điezel và nhiên liệu sinh học.
- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Mức tiền phạt là 20.250.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng).
- Hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trong thời hạn 01 tháng, từ ngày 05/3/2018 đến hết ngày 04/4/2018.

2. Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Hoàng Trung. Địa chỉ: ấp Minh Nghĩa, xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.
- Nội dung vi phạm: Bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xăng, nhiên liệu Điezel và nhiên liệu sinh học.
- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Mức tiền phạt là 26.032.500 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu không trăm ba mươi hai ngàn năm trăm đồng)
- Hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trong thời hạn 01 tháng, từ ngày 05/3/2018 đến hết ngày 04/4/2018.