Thông báo số 32/TB-TTUD về việc tuyển dụng nhân sự

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ (Trung tâm) thông báo tuyển dụng một nhân sự công tác tại Khu Ứng dụng Công nghệ sinh học Cái Môn (địa chỉ: ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) thuộc Trung tâm, với điều kiện cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng nộp hồ sơ: Kỹ sư hoặc Thạc sĩ chuyên ngành khoa học cây trồng, trồng trọt, nông học hoặc bảo vệ thực vật (ưu tiên quê quán huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre).

2. Đối tượng dự tuyển: Nam.

3. Ưu tiên tốt nghiệp ở các trường: Trường Đại học Nông Lâm thành phố HCM, Đại học Cần Thơ.

4. Yêu cầu: Có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt và làm việc độc lập.

 

Thông tin nộp hồ sơ: Vui lòng nộp hồ sơ theo địa chỉ phòng Tổng hợp-Kế hoạch thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ (địa chỉ: số 415A, Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre)

 

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/4/2018.

 

Trân trong kính chào.