Thường trực tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 23/4/2018, ông Phan Văn Mãi-Uỷ viên BCHTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bến Tre, ông Nguyễn Hữu Phước-Phó Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về công tác triển khai chính sách và kết quả hỗ trợ ứng dụng KH&CN, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với mục tiêu giúp cho người khởi nghiệp có thể tiếp cận được với các quy định, chính sách về KH&CN từ đó ứng dụng KH&CN trong hoạt động khởi nghiệp của mình.

Trong thời gian qua, Sở KH&CN đã tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, xây dựng và tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, tham gia vào hoạt động KH&CN trên địa bản tỉnh, nhằm tăng năng suất chất lượng, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, tạo ra các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong đó, chú trọng từng bước hoàn thiện các quy định pháp lý để hỗ trợ các doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và ươm tạo doanh nghiệp KH&CN trên địa bản tỉnh.
 

 Quang cảnh buổi làm việc.

Trong năm 2017, đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, toàn tỉnh có 07 nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước được phê duyệt, với tổng kinh phí trên 145 tỷ đồng. Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh đã hỗ trợ cho vay 07 dự án triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học với tổng số vốn là 13 tỷ đồng, qua đó thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp dành cho KH&CN là 108 tỷ đồng. Năm 2018, Sở KH&CN đã đề xuất, tổ chức quản lý triển khai 12 nhiệm vụ KH&CN mới với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng.
 

 Ông Nguyễn Hữu Phước-Phó chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Phước-Phó chủ tịch UBND tỉnh nhận định: “Thời gian tới, Sở KH&CN cần tạo thêm sân chơi để người dân tự nêu lên ý tưởng của họ, phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác tuyên truyền về KH&CN đến với người dân và cần có thêm nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ KHCN hàng năm”.
 

 Ông Phan Văn Mãi-Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi nhấn mạnh các vấn đề sau:

Thứ nhất, tiếp tục tập trung triển khai và cụ thể hóa một số chính sách liên quan về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Tiến hành rà soát, hoàn thiện các chính sách về hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ theo Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017.

Thứ hai, phối hợp với cơ quan liên quan rà soát các ý tưởng, có cơ chế phối hợp đánh giá, lựa chọn và hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp từng bước hoàn thiện dự án để hình thành, phát triển và thương mại hóa sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo.

Thứ ba, xem xét, phối hợp đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN gắn với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tính khả thi; hỗ trợ các doanh nghiệp có tiềm năng thực hiện dự án phát triển các sản phẩm mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thứ tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào tổ chức quản trị, sản xuất, kinh doanh; khuyến khích nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo thông qua 07 nhóm nội dung hỗ trợ thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020”.

Thứ năm, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vay vốn Quỹ phát triển KH&CN để đầu tư phát triển và thương mại hóa sản phẩm; tăng cường vai trò của ngành KH&CN trong việc hỗ trợ thành lập Quỹ Phát triển KH&CN của doanh nghiệp để huy động, khai thác tốt nguồn lực đầu tư cho đổi mới công nghệ, nghiên cứu khoa học, làm tiền đề khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm.

Thứ sáu, triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 09/01/2018 về Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 – 2020. Trong đó tập trung hỗ trợ hình thành cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN tiến tới thành lập vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre. Triển khai Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 22/01/2018 về Thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2018-2020 nhằm khai thác, phát huy giá trị thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, chú trọng khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm Dừa uống nước xiêm xanh và Bưởi da xanh.

Châu Quang Thông
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN