Thông báo về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thu giống và nuôi hàu thương phẩm tại tỉnh Bến Tre”

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

1. Tên Đề tài: “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thu giống và nuôi hàu thương phẩm tại tỉnh Bến Tre”

2. Mục tiêu:
2.1. Mục tiêu tổng quát:
Nâng cao hiệu quả việc thu giống tự nhiên và cải thiện quy trình nuôi hàu thương phẩm nhằm ổn định nghề nuôi, tăng thu nhập cho người nuôi, góp phần phát triển kinh tế cho tỉnh Bến Tre.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
- Xây dựng Quy trình thu giống hàu đơn từ các vật liệu và cấu trúc giá thể khác nhau.
- Xây dựng Quy trình nuôi thương phẩm hàu bản địa (Crassostrea belcheri) tại tỉnh Bến Tre.
- Nghiên cứu tác động của các yếu tố môi trường đến hàu nuôi và phương pháp phòng tránh.

3. Dự kiến kết quả, sản phẩm:
- Quy trình thu giống hàu đơn từ các vật liệu và nuôi thương phẩm tại Bến Tre.
- Hàu giống dạng rời: 100.000 con (tính cho 500 m2 giàn thu giống)
- Hàu thương phẩm: 60.000 con (tính cho 500 m2 giàn nuôi)
- Đào tạo 05 kỹ thuật viên có thể chủ động trong quy trình nuôi thương phẩm hàu bản địa.
- Tập huấn cho 50 nông dân trong tỉnh Bến Tre về quy trình thu giống, nuôi thương phẩm hàu bản địa theo phương pháp mới đạt hiệu quả cao.

4. Thời gian thực hiện: Dự kiến 24 tháng.

5. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018.
- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:
+ Tên nhiệm vụ KH&CN.
+ Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).
+ Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
+ Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

- Hồ sơ được đóng thành 01 bộ và gói kín có niêm phong gởi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3 tháng 2, phường 3, Thành phố Bến Tre (qua Bưu điện hoặc trực tiếp).

- Bộ hồ sơ gồm: 1 bản chính, 12 bản sao (theo biểu mẫu quy định) và 01 đĩa lưu các nội dung sau:
+ Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
+ Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN.
+ Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức KH&CN (nếu có).
+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự.
+ Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).
+ Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (bắt buộc phải có đơn vị ứng dụng kết quả).
+ Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

- Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện Bến Tre (trường hợp gửi đường Bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).


Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3829335, gặp Đ/c Trang.

Rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý đơn vị./.

Tin khác cùng chuyên mục: