Thông báo về Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018

Nhằm giới thiệu và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, tham gia “Lễ công bố, đánh giá các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) dự kiến tổ chức vào quý 4 năm 2018 tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến các đơn vị về Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018 để biết, tham dự nếu có điều kiện.

Nội dung và cách thức tham dự chương trình được đăng tải tại trang web: http://www.vbcsd.vn, Cán bộ đầu mối của chương trình: Anh Nguyễn Thành Trung (Mobile: 0945223333; email: trungnt@vcci.com.vn) và Chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Mobile: 0979751516; email: ngantq@vcci.com.vn)

Xin trân trọng cám ơn

Tin khác cùng chuyên mục: