Ba Tri Công bố và trao văn bằng bảo hộ chứng nhận nhãn hiệu "Rượu Phú Lễ"

Ngày 19/6/2018, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri tổ chức lễ công bố và trao văn bằng bảo hộ chứng nhận nhãn hiệu “Rượu Phú Lễ”. Dự buổi lễ có ông Trần Giang Khuê - Phó Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam Cục Sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh; Ông Trần Văn Đấu - Phó Giám đốc Sở Công Thương; ông Nguyễn Văn Vưng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Dương Văn Chương - Phó Chủ tịch Ủy  ban nhân dân huyện Ba Tri.
 

 Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ trao giấy chứng nhận nhãn hiệu “Rượu Phú Lễ” cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri.

“Rượu Phú Lễ” là sản phẩm truyền thống của người dân xã Phú Lễ huyện Ba Tri có niên đại hàng trăm năm. Rượu thơm ngon, nồng đậm là nhờ hồ, men truyền thống cùng với nguồn nước giếng làng và nếp trồng trên chính vùng đất này. Nghề kháp rượu xã Phú Lễ phát triển mạnh và được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận làng nghề truyền thống năm 2006 với trên 100 hộ tham gia. Hiện nay, các hộ nấu rượu Phú Lễ đã thành lập Hợp tác xã rượu nếp truyền thống Phú Lễ có sự phối hợp với Công ty Cổ phần rượu Phú Lễ nhằm bảo tồn làng nghề truyền thống của địa phương và để tìm đầu ra cho sản phẩm. Đặc biệt trong quá trình liên doanh sản xuất giữa hộ nấu rượu và doanh nghiệp luôn có sự đóng góp của những nghệ nhân nắm giữ những bí quyết gia truyền về công thức và pha chế bài hồ, men nên đã tạo ra nhiều loại sản phẩm rượu có hương vị độc đáo.
 

 Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri trao quyền sử dụng nhãn hiệu “Rượu Phú Lễ” cho Công ty cổ phần rượu Phú lễ và Hợp tác xã

rượu nếp truyền thống Phú Lễ.

Trước sự phát triển của làng nghề truyền thống rượu Phú Lễ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cho phép Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam triển khai dự án “Tạo lập, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Rượu Phú Lễ dùng cho sản phẩm rượu ở làng nghề truyền thống sản xuất rượu xã Phú Lễ huyện Ba Tri”. Đến nay, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Rượu Phú Lễ” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo Quyết định số 33074 ngày 15/5/2918 cho Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri.

Cũng tại buổi lễ này, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri đã trao quyết định cho phép sử dụng nhãn hiệu rượu Phú Lễ đối với Hợp tác xã rượu nếp truyền thống Phú Lễ và Công ty Cổ phần rượu Phú Lễ. Với giấy chứng nhận nhãn hiệu được cấp sẽ giúp sản phẩm “Rượu Phú Lễ” có thêm vị thế trên thị trường. Sản phẩm đã được Nhà nước bảo hộ thương hiệu cũng như năng lực cạnh tranh; đảm bảo đầu ra, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Minh Đức
Đài Truyền thanh huyện Ba Tri