Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 19/7/2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở, Bí thư các Chi bộ, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, các đồng chí Đảng viên và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Sở. Đồng chí Lâm Văn Tân-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì hội nghị.
 

 Quang cảnh hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo sơ kết về công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 với những nội dung cơ bản  về các lĩnh vực: nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN, quản lý về an toàn bức xạ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, hoạt động dịch vụ KH&CN...); công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và công tác lãnh đạo đoàn thể quần chúng...…

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy cùng Ban Giám đốc Sở KH&CN đã phát huy vai trò của các Chi bộ, lãnh đạo các đơn vị, đảng viên và người lao động ra sức thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm theo dõi, chỉ đạo kịp thời, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy vài trò dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện đúng với kế hoạch đề ra, tăng cường và phát huy sức mạnh công tác đoàn thể…
 

 Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.


Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong công tác 6 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp pháp trọng tâm để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN 6 tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ KH&CN đã đề ra.
 

 Đồng chí Lâm Văn Tân-Bí thư Đảng ủy,
Giám đốc Sở KH&CN chủ trì hội nghị.


Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã đạt được trong 6 tháng đầu năm về cả mặt chuyên môn và nhiệm vụ Đảng. Với phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí nhấn mạnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cụ thể: Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo điều hành quyết liệt các công việc để hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết, kế hoạch đã đề ra; Các đồng chỉ đảng viên phải thực hiện tốt việc nêu gương và hoàn thành nhiệm tốt vụ được giao; Đối với các đoàn thể như công đoàn, chi đoàn cần có tinh thần xung kích, chủ động, tạo nhiều thành tích hơn nữa so với kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm.

Châu Quang Thông
Trung tâm TT và TK KH&CN