Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của Bến Tre năm 2017

Sáng 5-7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), phát triển Chính phủ điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố năm 2017.

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử được căn cứ trên 6 hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; trang, cổng thông tin điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng CNTT và nhân lực cho ứng dụng CNTT.

Theo đó, khối các tỉnh, thành phố, việc đánh giá xếp hạng về mức độ ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử được thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố. Top 10 tỉnh, thành phố đứng đầu gồm: Thừa Thiên - Huế; thành phố Đà Nẵng; Lâm Đồng; Quảng Ninh; thành phố Hồ Chí Minh; Lào Cai; Khánh Hòa; An Giang; Tiền Giang; Hà Tĩnh. Bến Tre xếp hạng 57. Với các chỉ số thành phần được đánh giá cụ thể như sau.

Xếp hạng và chỉ số đánh giá Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Bến Tre là 58.

Xếp hạng và chỉ số đánh giá Website/Portal (Cung cấp, cập nhật thông tin; Các chức năng hỗ trợ trên Website/Portal) của tỉnh Bến Tre xếp hạng 36.

Xếp hạng và chỉ số đánh giá Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ của tỉnh, Bến Tre 50

Xếp hạng và chỉ số đánh giá Cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bến Tre là 37.

Xếp hạng và chỉ số đánh giá Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT của tỉnh Bến Tre 53.

Xếp hạng và chỉ số đánh giá Nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Bến Tre 63.

Danh sách xếp hạng: Tải về


Đặng Văn Cử
Sở KH&CN tỉnh Bến Tre