Tham gia “Hội thảo thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp, kinh nghiệm thực tế và giải pháp nhân rộng”

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã cử 02 cán bộ công chức tham gia Hội thảo “Thúc đầy nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp, kinh nghiệm thực tế và giải pháp nhân rộng” do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức tại Thành phố Cần Thơ.

 Ông Nguyễn Nam Hải – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục

TCĐLCL phát biểu khai mạc.


Tham dự hộ i thảo có Ông Nguyễn Nam Hải – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL; Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2; đại điện Lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ; cán bộ, công chức Chi cục TCĐLCL và các doanh nghiệp thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tại Hội thảo, các đại biểu được các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm áp dụng thành công ISO 9001, công cụ cải tiến 5S, hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000. Bên cạnh đó, các đại biểu được báo cáo viên trình bày vai trò của hoạt động mã số, mã vạch, truy suất nguồn gốc trong nâng cao năng suất chất lượng.

 Các báo cáo viên giải đáp thắc mắc cho doanh nghiệp.


Cuối buổi hội thảo, các doanh nghiệp đã trao đổi, thảo luận cùng các cơ quan quản lý, chuyên gia năng suất chất lượng và các doanh nghiệp điểm về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Qua đó, các doanh nghiệp đã nắm bắt được các nội dung, mức kinh phí hỗ trợ từ dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng” thuộc chương trình năng suất quốc gia.
                                                  
Thanh Tân
Chi cục TCĐLCL