Giới thiệu Cẩm nang khởi nghiệp

Ban truyền thông biên soạn quyển "Cẩm nang khởi nghiệp" giới thiệu về chương trình khởi nghiệp nhằm phổ biến rộng rãi các chủ trương của tỉnh về khởi nghiệp, giúp các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên hiểu rõ và tham gia các chương trình khởi nghiệp

 

Tải cẩm nang: Tải về