Hội nghị quán triệt triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam

Ngày 24/8/2018, tại TP. HCM, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam. Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiếu tham dự và phát biểu tại Hội nghị.
 

 Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiếu(bên phải) phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiếu đánh giá về quá trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian qua và nhấn mạnh, hệ thống pháp luật đầu tư cho khu vực doanh nghiệp tư nhân chính thức được quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2000. Và đến năm 2001, Chính phủ ban hành Nghị định về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong suốt gần 20 năm qua, các văn bản pháp lý cho lĩnh vực này được quy định ở cấp Nghị định đến các văn bản hướng dẫn của các cấp bộ, ngành. Do đó, để tạo cơ sở pháp lý quan trọng, đầy đủ hơn nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, năm 2017, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Điều này đánh dấu mốc quan trọng trong việc xác định vị thế hệ thống pháp luật đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhằm hướng dẫn các quy định của Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để Luật cũng như các quy định về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực sự đi vào cuộc sống, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiếu đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi, đưa ra các kiến nghị trong quá trình thực hiện Luật cũng như các ý kiến góp ý đối với các dự thảo Thông tư. Đồng thời trao đổi các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong quá trình triển khai Luật này. Qua đó tiếp tục ban hành các chương trình hỗ trợ để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giới thiệu tổng quát về những nội dung của Luật và các Nghị định hướng dẫn. Đồng thời trình bày về dự thảo Thông tư hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và dự thảo Thông tư Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 Toàn cảnh Hội nghị


Hội nghị là cơ hội để các địa phương trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai các hỗ trợ được quy định trong Luật và các văn bản liên quan. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề triển khai các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đưa Luật này thực sự đi vào cuộc sống. Đồng thời đóng góp ý kiến hữu ích cho cơ quan chủ trì xây dựng pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như giúp các các sở, ngành, địa phương hiểu hơn tinh thần, nhiệm vụ triển khai Luật trong thời gian tới.

Tổng kết Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Văn Hiếu hoan nghênh tinh thần tham gia đóng góp cho Hội nghị của các đại biểu đồng thời khẳng định, với sự tham gia của 22 tỉnh, thành khu vực phía Nam - nơi có cộng đồng doanh nghiệp đông đảo, nhanh nhạy và đóng góp nhiều vào sự phát triển kinh tế, những ý kiến đề xuất, xây dựng sẽ giúp cho các cơ quan ban hành chính sách ghi nhận nhiều nội dung giá trị. Từ đó, khung pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ dần được hoàn thiện, bám sát thực tiễn hơn./.

La Thanh Huỳnh
Phòng QLCN&TTCN