Quan tâm triển khai việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất cho nông dân

Năm 2018, huyện Giồng Trôm quan tâm chỉ đạo triển khai việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Theo đó, từ đầu năm đến nay, huyện tổ chức 02 hội thảo kết nối thị trường tôm càng xanh và phổ biến mô hình này đến với nông dân. Triển khai 02 dự án khoa học và công nghệ là xây dựng mô hình phòng trừ bọ vòi voi gây thiệt hại trên cây dừa theo hướng sinh học và dự án ứng dụng đầu tư xây dựng hệ thống xử lý khói than đạt chuẩn trong sản xuất than thiêu kết.
 

 Mô hình nuôi gà nòi đẻ trứng thích ứng biến đổi khí hậu

tại xã Tân Lợi Thạnh.


Bên cạnh đó, quỹ đồng tài trợ mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu (CFAF) đã giải ngân 10 dự án, kinh phí 866 triệu đồng, lũy kế năm 2018 đã phê duyệt 39 tiểu dự án, vốn phê duyệt là 4,61 tỷ đồng. Qua đánh giá các mô hình sinh kế ứng phó với biến đổi khí hậu đã nâng cao hiệu quả canh tác, tăng thu nhập cho người dân, nhất là hộ nghèo. Quỹ đầu tư cấp xã (CIF) đang thi công nền hạ công trình đường ngã ba Cây Vông – Phước Long – Tân Lợi Thạnh, đã giải ngân 981 triệu đồng.

Việc nông dân Giồng Trôm áp dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, kinh doanh sẽ từng bước thay đổi cơ cấu sản xuất, góp phần tăng năng suất và nâng cao giá trị kinh tế cho các sản phẩm, tạo động lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững tại các địa phương.

Minh Mừng
Đài Truyền thanh huyện Giồng Trôm