05/05 mẫu dầu nhờn động cơ có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố

Nhằm tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sơ kinh doanh dầu nhờn động cơ đốt trong thực hiện đúng quy định, trong tháng 9 năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp cùng cơ quan chức năng kiểm tra về nhãn và chất lượng tại 02 cơ sở kinh doanh với 05 mẫu dầu nhờn. Qua kiểm tra, các mẫu dầu nhờn động cơ có nhãn đúng nội dung quy định, trên nhãn có thể hiện kí hiệu tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở kinh doanh có lưu giữ và xuất trình tiêu chuẩn công bố. Đoàn kiểm tra đã lấy 05 mẫu dầu nhờn để thử nghiệm, kết quả các mẫu này đều đạt chất lượng theo tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất.

Đoàn kiểm tra đã phổ biến nội dung quy định của Thông tư 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN về dầu nhờn động cơ đốt trong để các cơ sở kinh doanh nhận biết và thực hiện.

Được biết, theo quy định dầu nhờn động cơ đốt trong được sản xuất, pha chế, nhập khẩu đã lưu thông trên thị trường trước ngày 15/12/2018 thì tiếp tục được lưu thông trên thị trường cho đến hết ngày 15/6/2020.

Thanh Tân
Chi cục TCĐLCL