Thành công trong việc ứng dụng công nghệ mới sản xuất phân hữu cơ từ nguồn phân bò sẵn có tại huyện Ba Tri

Thực hiện hợp đồng số 686/HĐ-SKHCN về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và Công nghệ cơ sở năm 2018 địa bàn huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ngày 10 tháng 10 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ba Tri  tổ chức nghiệm thu mô hình. Thành phần đoàn có bà Võ Thị Thanh Hà-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Kế hoạch tài chính, phòng quản lý cơ sở và Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ Bến Tre cùng đi.
 

 Mô hình ủ phân của anh Phan Minh Đức, xã Mỹ Chánh huyện Ba Tri.


Mô hình ủ phân vi sinh từ chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp sẵn có ở địa phương bằng hệ thống thông khí ASP, được triển khai tại ba xã Mỹ Chánh, Vĩnh Hòa và An Hòa Tây huyện Ba Tri với quy mô 4 tấn/lần ủ. Mô hình được hỗ trợ 30% kinh phí từ nguồn vốn Sở Khoa học và Công nghệ và người dân đối ứng 70% kinh phí. Kết quả bước đầu cho thấy chất lượng phân tốt và hiệu quả cao, thời gian ủ phân ngắn hơn so với phương pháp ủ truyền thống, tiết kiệm công lao động không phải đảo trộn khối ủ. Công nghệ nổi bật của mô hình này sự kết hợp sử dụng chế phẩm compost maker và chế phẩm vi sinh vật chức năng của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ Bến Tre sản xuất từ kết quả nghiên cứu của đề tài cấp trung ương, với việc sử dụng hệ thống thông khí ASP giúp điều chỉnh nhiệt độ cho khối ủ ở mức thích hợp cho vi sinh vật có ích hoạt động, các vi khuẩn hiếu khí có sẵn trong nguyên liệu xác bã hữu cơ tăng mạnh, phân hủy đống ủ nhanh mà không cần phải tốn công đảo trộn nhiều lần.
 

 Đống phân sau 40 ngày ủ, của hộ anh Phan Minh Đức,

xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri.


Ủ phân hữu cơ sử dụng công nghệ mới tại nông hộ là rất cần thiết đáp ứng những nhu cầu cấp thiết về việc tự sản xuất phân hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.  


Từ kết quả trên, mô hình này được cán bộ địa phương và bà con nông dân huyện Ba Tri đánh giá cao bởi vì mang lại hiệu quả rất thiết thực tận dụng nguồn phân bò sẵn có chăm bón cho vườn rau, vườn cây ăn trái vừa giảm giá thành sản xuất vừa tạo ra sản phẩm nông sản sạch, góp phần tăng hiệu quả kinh tế cho người dân. Từ kết quả trên, người dân Ba Tri mong muốn được Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hỗ trợ nhân rộng mô hình này.
 

 Sử dụng phân hữu cơ bón cho vườn rau ở huyện Ba Tri.


Tường Khanh
Sở Khoa học và Công nghệ