Cuối tháng 12/2018, hoàn thành việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Theo lộ trình triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL cho UBND cấp xã tại Kế hoạch số 5149/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Đến năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL tại 164 xã, phường, thị trấn và nâng điểm Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh tại tiêu chí thành phần “Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008” đạt 01 điểm.

 Ông Võ Văn Truyền phát biểu tại buổi làm việc.
 
 
 Quang cảnh buổi làm việc.

Tuy nhiên, theo kết quả công bố Chỉ số CCHC năm 2017, tỉnh Bến Tre xếp hạng Chỉ số CCHC đứng thứ 62/63 tỉnh, thành phố. Do đó, để góp phần nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã xin chủ trương và được sự đồng ý của UBND tỉnh cho phép tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 61 UBND cấp xã thuộc các 03 huyện còn lại của tỉnh gồm Bình Đại, Ba Tri và Mỏ Cày Nam.

Ngay khi nhận được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng đơn vị tư vấn làm việc với UBND các xã thuộc huyện Bình Đại, Ba Tri và Mỏ Cày Nam về triển khai các nội dung việc xây dựng và áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã năm 2018 (đợt 2).


Tại buổi làm việc, Ông Võ Văn Truyền – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã nêu rõ mục đích của việc xây dựng HTQLCLL theo TCVN ISO 9001:2015 vào việc áp dụng thực hiện tại đơn vị. Theo ông Truyền, việc xây dựng và áp dụng HTQLCL tại đơn vị sẽ chuẩn hóa các bước thực hiện giúp cho công chức phụ trách thực hiện đúng theo thủ tục hành chính, lãnh đạo đơn vị kiểm soát được các bước thực hiện. Tiếp theo đó, đơn vị tư vấn đã trình bày kế hoạch dự kiến các bước thực hiện triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 cho lãnh đạo UBND các xã nắm và giải đáp các thắc mắc từ các đơn vị.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo UBND các huyện đã chỉ đạo các xã phải thực hiện theo kế hoạch tư vấn đã trình bày và sắp xếp công việc tham dự các buổi tập huấn đầy đủ để nhận biết và thực hiện tốt tại đơn vị.

Có thể nói, việc triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại 164 xã, phường, thị trấn hoàn thành trong năm 2018 sẽ góp phần hiện đại hóa nền hành chính, thứ hạng chỉ số CCHH của tỉnh được cải thiện.

Thanh Tân
Chi cục TCĐLCL