Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu phát triển vật liệu Composite được gia cường các sản phẩm chỉ xơ dừa phục vụ xây dựng và sinh hoạt hằng ngày”

Ngày 23 tháng 10 năm 2018, Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành tỉnh đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học với chủ đề: “Nghiên cứu phát triển vật liệu Composite được gia cường các sản phẩm chỉ xơ dừa phục vụ xây dựng và sinh hoạt hằng ngày”. Đề tài do Tiến sĩ Nguyễn Minh Hùng và nhóm nghiên cứu trường Đại học Lâm Nghiệp phân hiệu Đồng Nai thực hiện.
 

 Quang cảnh buổi họp.
 
 
 Nhóm thực hiện thuyết trình đề tài.


 Dựa trên vật liệu cốt của composite là chỉ sơ dừa là loại sợi tự nhiên gồm các loại chỉ thẳng, chỉ rối, chỉ ngắn, chỉ vụ, mụn xơ dừa, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn vật liệu nền của composite là keo U-F, xi măng và nhựa phế liệu làm chất kết dính, trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu khảo nghiệm và cho kết quả 3 quy trình nghiên cứu khảo nghiệm gồm:

Sản phẩm đầu tiên là công nghệ tạo vật liệu composite từ chỉ xơ dừa với chất nền là keo U-F làm chi tiết cong một chiều sử dụng trong đồ mộc nội thất

Sản phẩm thứ 2 là nghiên cứu quy trình tạo vật liệu composite từ chỉ xơ dừa với chất nền là xi măng làm chi tiết cong dạng sóng sử dụng trong vật liệu xây dựng.

Thứ 3 là nghiên cứu quy trình tạo vật liệu composite từ chỉ xơ dừa với chất nền là nhựa phế liệu làm chi tiết cong mặt cầu có khả năng chịu nước.
 

 Sản phẩm của đề tài.


Qua kết quả nghiên cứu khảo nghiệm, nhóm tác giả đã sản xuất thành công 03 mẫu sản phẩm chính là mặt tựa ghế, tấm lợp dạng sóng và mẫu cong ba chiều với từng chế độ công nghệ riêng biệt.

Các thành viên hội đồng khoa học công nghệ đã đánh giá cao đề tài về mặt ý nghĩa khoa học và có tính thực tiễn ứng dụng trong xây dựng và sinh hoạt, đây là loại vật liệu mới được sản xuất từ chỉ xơ dừa góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm từ dừa, hội đồng khoa học đã thống nhất nghiệm thu đề tài.

Châu Quang Thông
Trung tâm TT và TK KH&CN