Trồng rau trong nhà lưới hướng đi mới cho nông dân xã Phú Long huyện Bình Đại

Thực hiện Hợp đồng số 687/HĐ-SKHCN về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cơ sở năm 2018 trên địa bàn huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Đại  tổ chức nghiệm thu mô hình. Thành phần đoàn có bà Võ Thị Thanh Hà  – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, phòng quản lý cơ sở, Hội Nông dân huyện Bình Đại cùng đi.
 

 Mô hình trồng rau trong nhà lưới của ông Lê Thành Tâm

xã Phú Long huyện Bình Đại.


Ấp Giồng Kiến, xã Phú Long có truyền thống trồng rau màu từ lâu đời, khoảng trên 10 hộ dân trồng rau quanh năm, cung cấp rau trên địa bàn huyện. Mô hình trồng rau trong nhà lưới kết hợp tưới phun tự động được thực hiện tại hộ ông Lê Thành Tâm và ông Đoàn Văn Trung, với quy mô mỗi hộ là 500 m2. Mô hình được thực hiện từ  nguồn vốn sự nghiệp Khoa học và công nghệ hỗ trợ 30% tổng kinh phí (lưới chắn côn trùng) phần còn lại hộ nông dân đối ứng 70% (bao gồm: hạt giống, phân thuốc, cột đỡ lưới, hệ thống tưới và công lao động). Chi phí đầu tư nhà lưới chắn côn trùng khoảng 12 triệu đồng/1.000 m2. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ Sở KHCN nông dân tự xây dựng thêm diện tích nhà lưới mỗi hộ là 500m2. Bước đầu nông dân đánh giá mô hình đạt năng suất và chất lượng cao hơn so với phương pháp trồng truyền thống do giảm chi phí phun xịt thuốc, giảm sản lượng rau bị dập úng trong mùa mưa bão do nhờ có lưới bảo vệ.

 Mô hình trồng rau trong nhà lưới của ông Đoàn Văn Trung

xã Phú Long huyện Bình Đại.


Hướng tới Hội Nông dân huyện Bình Đại kết hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Đại thành lập tổ liên kết rau, nhân rộng mô hình này cho các hộ dân còn lại và  liên kết với các đơn vị thu mua tiêu thụ sản phẩm rau cho bà con nông dân.

Mô hình này được cán bộ địa phương và bà con nông dân huyện Bình Đại đánh giá cao bởi vì tạo ra sản phẩm sạch cho người tiêu dùng, nâng cao ý thức canh tác sạch của người sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Từ kết quả trên, người dân Phú Long mong muốn được các cơ quan, ban ngành quan tâm hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm và tiếp tục hỗ trợ nhân rộng mô hình này.

Tường Khanh
Sở Khoa học và Công nghệ