Hội nghị phổ biến chính sách hỗ trợ, cho vay, góp vốn liên quan đến hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2018-2020. Nhằm hướng dẫn các quy định cụ thể về trình tự, thủ tục và cách tiếp cận với các nguồn vốn hỗ trợ; cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, ngày 26/11/2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức hội nghị “Tập huấn phổ biến chính sách hỗ trợ, cho vay, góp vốn liên quan đến hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh”. Tham dự hội nghị có đại diện các Sở, ngành, và doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp.
 

 Ông Huỳnh Cao Thọ-Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ hướng dẫn tập huấn tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe hướng dẫn giới thiệu một số cơ chế, chính sách KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp như:

Ở cấp Trung ương, Bộ KH&CN có Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, chương trình mục tiêu Quốc gia về “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, các chương trình KH&CN hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN, hỗ trợ các tổ chức KH&CN nâng cao năng lực đổi mới tổ chức và hoạt động, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hay dự án đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp….

Ở Bến Tre, có Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020” gọi tắt là Dự án năng suất chất lượng.
 

 Ông Võ Minh Khoa-Chuyên viên Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN giới thiệu về các hoạt động của Trung tâm.

 

 Ông Phù Tường Nguyên Dũng-Giám đốc công ty Sa Sâm Việt

chia sẻ về hoạt động của công ty.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được giới thiệu các sản phẩm, quy trình, giải pháp công nghệ, các mô hình ứng dụng KH&CN hiệu quả do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN thực hiện. Các chính sách hỗ trợ thông tin, ươm tạo phát triển, thương mại hóa sản phẩm, phát triển tiềm lực KH&CN của doanh nghiệp. Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tế của đơn vị khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Bến Tre (Công ty Sa Sâm Việt).

Châu Quang Thông
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN