Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu các giải pháp tăng cường hiệu quả ứng dụng khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp ở tỉnh Bến Tre”

Ngày 01 tháng 12 năm 2018, Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành tỉnh đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học với chủ đề: “Nghiên cứu các giải pháp tăng cường hiệu quả ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) trong doanh nghiệp ở tỉnh Bến Tre”. Đề tài do PGS.TS Quan Minh Nhựt và nhóm nghiên cứu Trường Đại học Cần Thơ thực hiện.

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm phân tích thực trạng ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến tiến bộ KH&CN vào sản xuất kinh doanh; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp đầu tư và hiệu quả ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ở tỉnh Bến Tre.
 

 Nhóm thực hiện thuyết trình đề tài


Qua nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng ứng dụng KH&CN và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng KH&CN, phân tích hiệu quả ứng dụng KHCN vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, nhóm nghiên cứu đã rút ra một số kết quả như:

Đối với thực trạng đầu tư phần cứng, máy móc thiết bị cho khoa học công nghệ (KHCN) của doanh nghiệp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhìn chung các doanh nghiệp đầu tư tương đối tốt qua các năm, trong đó thấp nhất là lĩnh vực thương mai-dịch vụ và cao nhất là lĩnh vực công nghiệp; Nguồn vốn đầu tư cho KHCN chủ yếu dựa vào vốn tự có của doanh nghiệp, công nghệ, máy móc thiết bị doanh nghiệp sử dụng chưa được hiện đại và hiệu suất khai thác còn thấp.
 

 Quang cảnh buổi họp


Đối với thực trạng đầu tư phần mềm, nguồn lực con người cho KHCN của doanh nghiệp, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trình độ quản lý và nhận thức của chủ doanh nghiệp về vai trò của KHCN trên mức trung bình, doanh nghiệp đã nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc ứng dụng tiến bộ KHCN vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Đối với yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng KHCN vào sản xuất kinh doanh, kết quả ước lượng chỉ ra rằng các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư ứng dụng KHCN của doanh nghiệp là: Tổng nguồn vốn, đầu tư cơ bản, số năm hoạt động, tuổi thọ máy móc thiết bị, trình độ lãnh đạo, tăng năng suất nâng cao chất lượng sản phẩm và hỗ trợ của chính phủ.  
 
Để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp phải tự phấn đấu và nỗ lực không ngừng, thế nhưng doanh nghiệp sẽ không thể đứng vững nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ và chính quyền địa phương, do đó, từ kết quả nghiên cứu, nhóm thực hiện đã có những kiến nghị để hỗ trợ doanh nghiệp có thể tiếp cận, tăng mức đầu tư mới và sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị, công nghệ đã đầu tư, cụ thể là:

Chính phủ và các Bộ, Ngành cần có những chủ trương, chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển KHCN; Các Sở, Ngành cần kịp thời nắm bắt và nhận diện những yêu cầu phát triển KHCN của tỉnh, từ đó phối hợp với các trường, viện cùng những nhà khoa học có tâm huyết thường xuyên giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp những thành tựu mới về KHCN đặc biệt trong bối cảnh lan toả sâu rộng của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Đối với doanh nghiệp, không chỉ cần phải chủ động tiếp cận nắm bắt nhu cầu và thời điểm đổi mới KHCN của doanh nghiệp để giới thiệu, tư vấn và cung cấp những công nghệ phù hợp mà còn phải xem nhu cầu đổi mới ứng dụng KHCN của doanh nghiệp là yếu tố cần thiết để doanh nghiệp mình tồn tại và phát triển

Đề tài đã đạt mục tiêu, nội dung đề ra, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao được Hội đồng nghiệm thu thông qua. Để hoàn thiện hơn, Hội đồng cũng đề nghị nhóm tác giả chỉnh sửa bố cục trình bày cho hợp lý và các số liệu chưa cập nhật mới cần bổ sung; tiếp tục phân tích và đề xuất giải pháp mới có giai đoạn và tầm nhìn, đưa ra các giải pháp ứng dụng KHCN trong doanh nghiệp cần đánh giá công nghệ hiện nay và đề xuất các chính sách đổi mới công nghệ trong tương lai.

Châu Quang Thông
Trung tâm TT và TK KH và CN