Hội nghị cán bộ công chức viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019

Nhằm đánh giá những thành quả của ngành khoa học và công nghệ đã đạt được trong năm và phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, đồng thời nêu cao tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, ngày 04 tháng 01 năm 2019,  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Đến dự Hội nghị có ông Võ Văn Hoàng Em-Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, Ban Giám đốc Sở, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua các báo cáo về việc kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 2018 và báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018; Báo cáo công khai tài chính năm 2018; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019.
 

 Võ Văn Hoàng Em-Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

phát biểu tại hội nghị.


Các đại biểu tham gia hội nghị đã thảo luận sôi nổi, bày tỏ quan điểm, nguyện vọng của cá nhân và đặc biệt là những góp ý cho hoạt động của cơ quan trong thời gian tới. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 với sự nhất trí cao của các đại biểu.

 Ban Thanh tra nhân dân năm 2019.
 
 

Ông Lâm Văn Tân – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

phát biểu tại hội nghị.

Tổng kết Hội nghị, ông Lâm Văn Tân-Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cám ơn những góp ý thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị hôm nay. Nhân dịp năm mới sắp đến, ông gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể đại biểu và tin rằng trong năm mới sẽ cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ phấn đấu đạt được những mục tiêu đề ra trong năm 2019.

Châu Quang Thông
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN