Vùng lúa xã An Nhơn đạt chứng nhận VietGAP

Xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú là một trong những vùng của huyện được chứng nhận thương hiệu lúa gạo sạch, tuy nhiên sản lượng lúa chưa được bao tiêu sản phẩm, giá trị hàng hóa chưa mang tính cạnh tranh cao, chưa tạo ra giá trị tăng thêm cho sản phẩm mặc dù vẫn mang thương hiệu lúa sạch. Vì vậy Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Bến Tre) đã chủ trì thực hiện dự án “Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận VietGAP cho vùng lúa xã An Nhơn huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre” trong thời gian 2 năm nhằm xây dựng và vận hành hệ thống quản lý sản xuất theo quy trình VietGAP cho vùng lúa xã An Nhơn huyện Thạnh Phú góp phần nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập cho người sản xuất.
 

 Mô hình sản xuất lúa-tôm tại huyện Thạnh Phú. Ảnh tư liệu.


Sau quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng, hoàn chỉnh cơ sở vật chất kỹ thuật và tổ chức bộ máy; Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của hợp tác xã; Xây dựng hệ thống quản lý sản xuất theo quy trình VietGAP cho mỗi nông hộ; Tập huấn, đào tạo; Thực hiện các thủ tục đánh giá chứng nhận VietGAP,…
 

 Họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh nghiệm thu dự án.


Kết quả dự án đã xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận VietGAP cho Hợp tác xã lúa-tôm Thạnh Phú tại xã An Nhơn huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Được tổ chức chứng nhận đánh giá và cấp giấy chứng nhận cho hệ thống đạt chuẩn VietGAP. Thông qua dự án còn tập hợp được 82 hộ dân tham gia với tổng diện tích đất chứng nhận VietGAP hơn 95 ha. Tất cả các nông hộ tham gia dự án đều được tập huấn, chuyển giao các tiến bộ KHKT, góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về sản xuất sạch, an toàn và thân thiện với môi trường. Năng suất lúa trong dự án tăng bình quân khoảng trên 10%, giá bán cao hơn 500 đồng/kg lúa so với canh tác thông thường không tham gia hệ thống chứng nhận VietGAP.

Theo hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh nghiệm thu, dự án thành công không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà có hiệu quả về mặt xã hội và môi trường. Để hoàn thiện, hội đồng cũng đề nghị nhóm thực hiện bổ sung một số nội dung như: các đối tượng sâu bệnh và cách phòng trị; giải pháp để duy trì dự án trong thời gian tới; hồ sơ, quy trình công nhận VietGAP lúa,…

Kim Tuyền
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN