Nhân giống cây hoa Dã Yên Thảo (Petunia hybrida) bằng phương pháp nuôi cấy mô

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP  Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 0753814597

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Bà Hồ Thị Kiều Oanh.

Người tham gia

- Hồ Thị Kiều Oanh - Trung tâm ƯDTBKHCN Bến Tre - Chủ nhiệm đề tài.

- Nguyễn Thị Huỳnh Nga - Trung tâm ƯDTBKHCN Bến Tre.

- Võ Thành Truyền- Trung tâm ƯDTBKHCN Bến Tre.

- Nguyễn Xuân Lãm - Trung tâm ƯDTBKHCN Bến Tre

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô tìn ra quy trình nhân nhánh cây hoa Dã Yên Thảo để sản xuất ra số lượng lớn cây giống có sức sống tốt, đồng nhất về di truyền.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Đối tượng nghiên cứu
- Trang thiết bị và dụng cụ - hóa chất
- Các thí nghiệm trong đề tài

Kết quả thực hiện:
- Trong thời gian 15 phút nồng độ Javel tỷ lệ 1:2 cho tỷ lệ phần trăm mẫu sống vô trùng là tốt nhất
- Nồng độ BA 2mg/l kết hợp với NAA 0,1 mg/l cho khả năng tái sinh chồi cây hoa Dã Yên Thảo là tốt nhất. Đề tài đã tìm ra được hệ số nhân cao nhằm rút ngắn thời gian, và làm giảm thiểu số mẫu chết do hiện tượng tiết ra phenone
- Công thức tái sinh chồi: Ms+BA 2mg/l + NAA 0,1 mg/l + 30g đường.
- Nồng độ BA 2,5mg/l kết hợp với NAA 0,1mg/l cho khả năng nhân cụm chồi cây hoa Dã Yên Thảo kép là tốt nhất
- Công thức nhân cụm chồi: MS+BA 2mg/l + NAA 0,1 mg/l + 30g đường.
- Nồng độ NAA 0,1 mg/l là thích hợp nhất cho sự tái sinh cây Dã Yên Thảo hoàn chỉnh.
- Công thức tái sinh cây: 1/2Ms + NAA 0,1 mg/l + 30g đường (bổ sung 2/gl than hoạt tính).
- Đề tài kết thúc tạo ra khoảng 100 cây Dã Yên Thảo và 300 chồi Dã Yên Thảo vượt so với mục tiêu đề ra ở thuyết minh.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: