Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm dừa uống nước xiêm xanh của tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK

- Địa chỉ: Số 22 đường Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 0835194666

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Tiến sĩ Lương Minh Châu.

- Đơn vị công tác: Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK.

- Học vị: Tiến sĩ Bảo vệ Thực vật

- Điện thoại: 07103895685

- Email: luongmchau@gmail.com

- Địa chỉ: Số 73/15 đường Nguyễn Đệ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Người tham gia

TS. Lương Minh Châu
LS. Dương Thành Long
TS. Cao Văn Phụng
CN. Tăng Quốc Bằng
CN. Lê Thị Thu Giang
ThS. Phạm Minh Tuấn
CN. Đào Phương Hạnh
CN. Đỗ Việt Dũng
CN. Trần Truyền Tiến
CN. Nguyễn Huỳnh Mỹ Hạnh
ThS. Hoàng Hương Giang
CN. Hà Thị Lễ Thinh
CN. Nguyễn Thị Linh
ThS. Nguyễn Thị Thủy
ThS. Võ Hoài Chân

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Xác định các đặc tính sinh học và phi sinh học thuộc điều kiện địa lý của tỉnh Bến Tre quyết định đến chất lượng đặc thù của sản phẩm Dừa uống nước Xiêm xanh
- Xác định các yếu tố thuộc về kỹ thuật chăm sóc, bao gồm các kỹ thuật chọn cây giống và vật liệu nhân giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch, vệ sinh an toàn thực phẩm mà quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý đặt ra
- Xây dựng hoàn chỉnh quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm Dừa uống nước Xiêm xanh
- Chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm Dừa uống nước Xiêm xanh được đăng ký bảo hộ, được sử dụng, quản lý và khai thác hiệu quả trên thực tế
- Thử nghiệm quy mô nhỏ đối với mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm dừa uống nước Xiêm xanh
- Tổ chức đánh giá hoạt động của mô hình thử nghiệm và đề xuất phương án mở rộng quy mô quản lý chỉ dẫn địa lý
- Hoàn thiện các tài liệu phục vụ cho việc quảng bá chỉ dẫn địa lý và sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý “Dừa uống nước Xiêm xanh Bến Tre” như logo, bao bì, tem, nhãn, phim ký sự, poster

Nội dung chính của nhiệm vụ:
1. Nội dung 1: Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin nhằm xác định vùng chỉ dẫn địa lý, uy tín về dừa uống nước Xiêm xanh của tỉnh Bến Tre.
2. Nội dung 2: Phân tích các đặc tính sinh học và phi sinh học của các vườn dừa nhằm xác định yếu tố tạo nên tính chất đặc thù của sản phẩm dừa uống nước Xiêm xanh Bến Tre.
3. Nội dung 3: Nghiên cứu mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên và con người ảnh hưởng đến chất lượng đặc thù dừa uống nước Xiêm xanh Bến Tre
4. Nội dung 4: Xây dựng bản đồ vùng chỉ dẫn địa lý dừa uống nước Xiêm xanh Bến Tre.
5. Nội dung 5: Xác định tổ chức đứng tên đăng ký chỉ dẫn địa lý và quản lý chỉ dẫn địa lý sau khi được đăng ký
6. Nội dung 6: Lập hồ sơ đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý và theo dõi tiến trình đơn
7. Nội dung 7: Lễ công bố chỉ dẫn địa lý

Kết quả thực hiện:
- Báo cáo kết quả xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đăng ký chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm Dừa uống nước Xiêm xanh Bến Tre
- Bộ hồ sơ đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm dừa uống nước xiêm xanh
- Kết quả xác lập quyền đối với chỉ dẫn địa lý  “Bến Tre”  cho sản phẩm dừa uống nước xiêm xanh
- Hệ thống các quy định về  việc sử dụng và quản lý chỉ dẫn địa lý trên thực tế
- Mô hình hệ thống các cơ quan tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý (sơ đồ hóa mô hình)
- Dấu hiệu nhận diện chỉ dẫn địa lý; dấu hiệu truy xuất nguồn gốc; hệ thống các phương tiện, điều kiện quảng bá chỉ dẫn địa lý dừa uống nước xiêm xanh

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: