Xây dựng mô hình liên kết bưởi da xanh xen trong vườn dừa theo tiêu chuẩn hữu cơ – PGS tại xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Nam.
- Họ và tên thủ trưởng: Nguyễn Thanh Tùng
- Địa chỉ:  Khu phố 1 Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 02753843314.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Ông  Đặng Thanh Tùng.

- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: 12/12                   
- Chức danh khoa học: kỹ sư                   
- Chức vụ: Chủ tịch.
- Điện thoại của tổ chức: 02753843314

Người tham gia

- KS Đặng Thanh Tùng
- KS Nguyễn Chánh Bình
- ThS Lê Trí Nhân
- KS Võ Công Nuôi
- KS Trần Thị Vân
- KS Nguyễn Thị Xuân Hồng

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:   Xây dựng mô hình sản xuất bưởi hữu cơ theo tiêu chuẩn  hữu cơ – PGS và xây dựng mô hình liên kết bưởi da xanh.
Mục tiêu cụ thể:
Xây dựng mô hình bưởi xen vườn dừa theo tiêu chuẩn hữu cơ - PGS với diện tích 5 ha.
Tổ chức tập huấn chuyển giao công nghệ cho cán bộ huyện, nông dân của hợp tác xã 2 lớp 50 nông dân.
Xây dựng chuỗi liên kết bưởi da xanh (có hợp đồng đầu ra của hợp tác xã với doanh nghiệp).

Nội dung chính của nhiệm vụ:
Nội dung 1: Khảo sát thực trạng tình hình trồng bưởi da xanh xen trong vườn dừa hữu cơ và cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam.
Nội dung 2: Đào tạo tập huấn, chuyển giao công nghệ cho cán bộ huyện, nông dân của hợp tác xã.
Nội dung 3: Xây dựng 01 mô hình liên kết bưởi da xanh xen trong vườn dừa  theo tiêu chuẩn hữu cơ - PGS với diện tích 5 ha.
Nội dung 4:  tổ chức hội thảo khoa học: Xây dựng chuỗi liên kết bưởi da xanh và kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm có hợp đồng đầu ra của hợp tác xã đối với doanh nghiệp.
Nội dung 5: Viết báo cáo kết quả thực hiện mô hình.


Kết quả thực hiện:  
Giấy chứng nhận mô hình bưởi hữu cơ theo tiêu chuẩn PGS do Sở Nông nghiệp và PTNT cấp.
Hợp đồng ký kết bao tiêu của doanh nghiệp.
Tài liệu quy trình sản xuất

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: