Nghiên cứu sản xuất nhân tạo giống Cua biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Tên tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III.
- Họ và tên thủ trưởng: Ông Trương Hà Phương 
- Địa chỉ: Số 02 – Đặng Tất – Nha Trang – Khánh Hòa.  
- Điện thoại: 02583.831.138  

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Dương Thị Phượng.
- Giới tính: Nữ
- Trình độ học vấn: 12/12                     
- Chức danh khoa học: Thạc sĩ
- Điện thoại:  Tổ chức: 02583.831.138              
- E-mail: 

Người tham gia

- TS. Lê Văn Chí

- ThS. Dương Thị Phượng

- ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

- ThS. Phạm Văn Lành

- KS. Phan Quang Dược

- CN. Lê Vũ Thiên Đại

- KS. Phạm Hồng Quốc Cường

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

 
Mục tiêu chung:

 

Phát triển nghề nuôi Cua biển thương phẩm bằng con giống nhân tạo phù   hợp với điều kiện môi trường, vùng nuôi của tỉnh Bến Tre và phát triển nghề nuôi cua khi chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Cua biển được cấp chứng nhận.

 

Đa dạng đối tượng nuôi cho vùng nước mặn lợ, tận dụng tối đa tiềm năng mặt nước và phát triển nghề nuôi Cua biển từ các ao nuôi tôm kém hiệu quả, hạn chế được rủi ro trong nuôi tôm, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân tỉnh Bến Tre trên diện tích đất canh tác.

 

Mục tiêu cụ thể:

 

- Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo Cua biển tại Bến Tre với các chỉ tiêu kỹ thuật:

 

+ Tỷ lệ sống ở giai đoạn Zoea (Z1 – Z5) đạt 40%.

 

+ Tỷ lệ sống từ giai đoạn Zoea 5 đến khi chuyển thành cua giống đạt 30%.

 

- Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cua biển thích ứng với vùng nuôi tại 03 huyện của Bến Tre với các chỉ tiêu kỹ thuật:

 

+ Tỷ lệ sống cua nuôi đạt 40% (từ kích cỡ 2-3cm đến ~300 g/con).

 

+ Năng suất cua đạt trung bình 2 tấn/ha/vụ.

 

- Xây dựng 3 mô hình nuôi cua từ nguồn giống nhân tạo tại 03 huyện ven biển, năng suất trung bình đạt 2 tấn/ ha/vụ.

 

- Chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất giống cua cho 10 kỷ thuật viên của nông trại sản xuất giống cua và tập huấn kỹ thuật nuôi thương phẩm cua biển cho 90 học viên/3 lớp là nông dân trên địa bàn 03 huyện của tỉnh Bến Tre.

 

Nội dung chính của nhiệm vụ:


- Nội dung 1: Khảo sát, chọn địa điểm, thiết kế và sửa chữa/xây dựng trại sản xuất giống và nuôi thương phẩm cua biển tại địa phương.

 

- Nội dung 2: Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi vỗ thành thục cua mẹ tại địa phương.

 

- Nội dung 3: Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình kỹ thuật ương giống Cua biển tại Bến Tre từ nguồn cua mẹ nuôi vỗ.

 

- Nội dung 4: Thực nghiệm và đánh giá quy trình sản xuất giống nhân tạo cua biển xây dựng từ các thí nghiệm được thực hiện tại Bến Tre.

 

- Nội dung 5: Xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cua biển từ cua giống sản xuất nhân tạo thích ứng với điều kiện sinh thái và hiện trạng từng vùng của Bến Tre.

 

- Nội dung 6: Tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất giống cua cho nông trại sản xuất giống cua và nông dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre.


Kết quả thực hiện:   


- Quy trình kỹ thuật nuôi vỗ thành thục cua mẹ.

 

- Quy trình sản xuất cua giống nhân tạo.

 

- Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cua biển theo từng mô hình tại Bến Tre.         

 

- Chuyên đề kỹ thuật thuần dưỡng và nuôi vỗ sinh sản cua biển trong điều kiện nhân tạo.

 

- Chuyên đề ương giống cua biển từ giai đoạn Zoea đến cua giống.

 

- Chuyên đề nuôi thương phẩm cua biển theo từng mô hình nuôi tại Bến Tre.

 

- Bài báo khoa học.


 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: