Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chế biến bảo quản sản phẩm tôm chua từ tôm bạc đất và phát triển sản phẩm chà bông từ cá chẽm và tôm sú

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Công Ty cổ phần ANFOODS
- Họ và tên thủ trưởng: Nguyễn Tấn Vàng
- Địa chỉ: Ấp Phước Hòa, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 02.753.753.753

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Trịnh Thị Ngọc Hiện.

- Giới tính: Nữ
- Trình độ học vấn: 12/12                              

- Chức danh khoa học: Thạc sĩ
- Chức vụ: Giám đốc sản xuất
- Điện thoại:  0911322767  
- E-mail: thucphamanfoods@gmail.com

Người tham gia

- ThS Trịnh Thị Ngọc Hiện

- KS. Lê Duy Bình

- GS.TS. Nguyễn Văn Mười

- PGS.TS. Trần Thanh Trúc

- ThS. Trần Bạch Long

- ThS.Trần Tuyết Mai

- ThS. Tô Nguyễn Phước Mai

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:


Mục tiêu cụ thể:


Nghiên cứu quy trình lên men tôm chua phù hợp để phát triển sản xuất trên quy mô 5 và 10 kg/mẻ và giữ ổn định chất lượng, dinh dưỡng của sản phẩm ở quy cách bao bì 250 g/mẫu trong tối thiểu 6 tháng.


 

Hoàn thiện quy trình chế biến chà bông cá chẻm và chà bông tôm phù hợp để phát triển sản xuất trên quy mô 5 đến 10 kg thịt/mẻ.


Nội dung chính của nhiệm vụ:

Nội dung1: Xây dựng quy trình lên men tôm chua và kết hợp rào cản trong bảo quản giúp sản phẩm ổn định chất lượng và dinh dưỡng.


Nội dung2: Xây dựng và hoàn thiện chế biến chà bông chà bông thủy sản.


Nội dung 3: Hoàn thiện quy trình chế biến 3 sản phẩm tôm chua, chà bông cá chẻm và chà bông tôm sú ở quy mô thực tế.

 

Kết quả thực hiện:    

 

- Quy trình kỹ thuật chế biến tôm chua từ nguyên liệu tôm bạc đất.


- Quy trình kỹ thuật chế biến chà bông tôm sú.


- Quy trình kỹ thuật chế biến chà bông cá chẻm.


- Bài báo khoa học.Mục tiêu tổng quát:  

Mục tiêu cụ thể:  

Nghiên cứu quy trình lên men tôm chua phù hợp để phát triển sản xuất trên quy mô 5 và
10 kg/mẻ và giữ ổn định chất lượng, dinh dưỡng của sản phẩm ở quy cách bao bì 250 g/mẫu trong tối thiểu 6 tháng.

Hoàn thiện quy trình chế biến chà bông cá chẻm và chà bông tôm phù hợp để phát triển sản xuất trên quy mô 5 đến 10 kg thịt/mẻ. 

 

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính: 

Nội dung1: Xây dựng quy trình lên men tôm chua và kết hợp rào cản trong bảo quản giúp sản phẩm ổn định chất lượng và dinh dưỡng.

Nội dung2: Xây dựng và hoàn thiện chế biến chà bông chà bông thủy sản

Nội dung 3: Hoàn thiện quy trình chế biến 3 sản phẩm tôm chua, chà bông cá chẻm và chà           bông tôm sú ở quy mô thực tế 

 

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: