Tạo lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận mang chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm dừa xiêm xanh, bưởi da xanh và chỉ dẫn địa lý “Cái Mơn” dùng cho sản phẩm sầu riêng của tỉnh Bến Tre tại thị trường nước ngoài

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Sở hữu Trí tuệ CIPTEK
- Họ và tên thủ trưởng: Dương Phúc Tý

- Chức vụ: 
- Địa chỉ: 22 Lê Văn Miến, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.35194666 

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: CN Đào Phương Hạnh                                                                  
- Chức danh khoa học: Cử nhân
- Chức vụ: 
- Điện thoại: 028.35194666           
- Email: 

Người tham gia

- CN. Đào Phương Hạnh

- CN. Dương Thành Long

- CN. Lê Tất Chiến

- CN. Nguyễn Thị Diễm

- CN. Võ Quang Hùng

- CN. Lê Văn Vĩnh

- CN. Nguyễn Thị Dương

- CN. Đỗ Việt Dũng

- CN. Nguyễn Quốc Toàn

- CN. Bùi Dương Thuật

- CN. Đàm Văn Hưng

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:

Nghiên cứu để tiến hành đăng ký thành công ra nước ngoài cho đối tượng quyền sở hữu trí tuệ gắn với các chỉ dẫn địa lý (CDĐL) thuộc tỉnh Bến Tre đã được bảo hộ trong nước bao gồm: bưởi da xanh Bến Tre, dừa  xiêm xanh Bến Tre và sầu riêng Cái Mơn; tạo nền tảng pháp lý và sở hữu trí tuệ để bảo đảm an toàn cho hoạt động đầu tư, xuất khẩu các sản phẩm mang CDĐL của tỉnh Bến Tre ra nước ngoài; từ đó nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp; gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. 

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc đăng ký nhãn hiệu chứng nhận mang CDĐL tại Canada và Trung Quốc

- Thiết kế và thống nhất mẫu nhãn hiệu chứng nhận mang CDĐL cho sản phẩm dừa xiêm xanh, bưởi da xanh và sầu riêng.

- Đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu chứng nhận mang CDĐL “Bến Tre” cho sản phẩm dừa xiêm xanh tại Việt Nam và Canada.

- Đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu chứng nhận mang CDĐL “Bến Tre” cho sản phẩm bưởi da xanh tại Việt Nam và Canada.

- Đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu chứng nhận mang CDĐL “Cái Mơn” cho sản phẩm sầu riêng tại Việt Nam và Trung Quốc.

- Kết nối thương mại và cấp quyền sử dụng thí điểm cho 02 đơn vị tại Việt Nam và 02 đơn vị liên kết tại thị trường nước ngoài, cụ thể là 01 đơn vị tại Canada và 01 đơn vị tại Trung Quốc

 

Nội dung chính của nhiệm vụ:

Nghiên cứu tổng quan tình hình đềtài và lập thuyết minh nhiệm vụ. Xác định tổ chức đứng tên đăng ký nhãn hiệu chứng nhận mang CDĐL và xin chấp thuận sử dụng địa danh Bến Tre để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận mang CDĐL. Thiết kế mẫu nhãn hiệu chứng nhận mang CDĐL (Logo của CDĐL). Xây dựng Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận và Quy chế Sử dụng nhãn hiệu chứng nhận mang CDĐL (Logo của CDĐL) tại Việt Nam, Trung Quốc và Canada. Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận mang CDĐL. Nộp đơn đăng ký và theo dõi hồ sơ nhằm đạt văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu chứng nhận mang CDĐL tại Việt Nam, Canada và Trung Quốc. Hỗ trợ kết nối thương mại, tìm kiếm đối tác thương mại và/hoặc thiết lập cơ sở thương mại tại Canada và Trung Quốc qua đó thí điểm cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận mang CDĐL “Bến Tre” cho sản phẩm dừa xiêm xanh/bưởi da xanh tại Canada và cho sản phẩm sầu riêng tại Trung Quốc.


Kết quả thực hiện:

- Mẫu thiết kế nhãn hiệu chứng nhận mang CDĐL “Bến Tre” và “Cái Mơn”.

- 01 Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận mang CDĐL “Bến Tre” cho sản phẩm dừa xiêm xanh (tiếng Việt và tiếng Anh).

- 01 Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận mang CDĐL “Bến Tre” cho sản phẩm bưởi da xanh (tiếng Việt và tiếng Anh).

- 01 Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận mang CDĐL “Cái Mơn” cho sản phẩm sầu riêng (tiếng Việt và tiếng Anh).

- Văn bằng bảo hộVBBH tại Việt Nam và Canada cho NHCN mang CDĐL “Bến Tre” dùng cho sản phẩm dừa xiêm xanh.

- VBBH tại Việt Nam và Canada cho NHCN mang CDĐL “Bến Tre” dùng cho sản phẩm bưởi da xanh.

- VBBH tại Việt Nam và Trung Quốc cho NHCN mang CDĐL “Cái Mơn” dùng cho sản phẩm sầu riêng.

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.


 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: