Nghiên cứu quy trình sản xuất giấy bao bì, đóng gói từ nguồn nguyên liệu cây dừa

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trường Đại học Thủ Dầu Một.
- Họ và tên thủ trưởng: Nguyễn Thị Nhật Hằng
- Địa chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Điện thoại: 02743822518.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Lê Công Huấn  

- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: 12/12                   
- Chức danh khoa học: ThS                 
- Chức vụ: 
- Điện thoại: 0912680898

Người tham gia

- Th.S. Lê Công Huấn

- Tường Thị Thu Hằng

- Th.S.Huỳnh Công Danh

- PGS.TS. Hoàng Xuân Niên

- Th.S. Dương Tấn Cường

- Th.S Đặng Mai Thành

- Th.S. Hồ Hải Thuận

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung: Tạo ra sản phẩm mới từ cây dừa nhằm đa dạng hoá chuỗi sản phẩm của cây dừa.

Mục tiêu cụ thể:

 - Tạo ra giấy bao gói từ nguồn phế liệu có sợi của cây dừa

- Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giấy bao gói từ phế liệu có sợi của cây dừa.

- Xây dựng mô hình sản xuất giấy quy mô nhỏ hộ gia đình.

 

Nội dung chính của nhiệm vụ:

Nội dung 1: Khảo sát nguồn nguyên liệu quầy dừa và vỏ thân cây dừa, khả năng thực tế việc sử dụng vật liệu giấy bao gói phế liệu dừa

Nội dung 2: Nghiên cứu công nghệ chế tạo giấy bao gói từ phế liệu cây dừa

Nội dung 3. Nghiên cứu thiết kế thiết bị  tạo sợi từ phế liệu dừa

Nội dung 4. Xây dựng mô hình thiết bị sản xuất và ứng dụng giấy bao gói phế liệu dừa

Nội dung 5. Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và môi trường

 

Kết quả thực hiện:  

- Mô hình thiết bị sản xuất giấy bao gói, dạng tờ từ phế liệu dừa

- Sản phẩm giấy bao gói chung & giấy trang trí dạng tờ từ phế liệu dừa

- Giấy bao gói thực phẩm

+ Mô hình thiết bị sản xuất dựa trên công nghệ sản xuất giấy từ nguyên liệu truyền thống với quy mô hộ gia đình và hợp tác xã. Về công năng đạt được yêu cầu có thể thực hiện chuyển giao công nghệ.

+ Chất lượng giấy bao gói & giấy trang trí từ phế liệu sợi cây dừa có tính chất tương đương các mẫu giấy cùng loại  được sản xuất từ nguồn vật liệu truyền thống khác.

- Quy trình công nghệ  sản xuất giấy dạng tờ

- Báo tổng kết đề tài

- Bài báo khoa học: 2 bài 

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: