Đánh giá thực trạng sản xuất và xây dựng chuỗi giá trị Xoài tứ quý tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trường Đại học Cần Thơ
- Họ và tên thủ trưởng: Hà Thanh Toàn

- Địa chỉ: Khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại: 02923 832663

- Fax: 
- Website: 

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Bùi Thị Cẩm Hường     

- Giới tính: Nữ
- Trình độ học vấn: 12/12                   

- Chức danh khoa học: TS.
- Chức vụ: 
- Điện thoại:  0909 445576

- Fax: 

Người tham gia

- TS. Bùi Thị Cẩm Hường

- TS. Trần Thị Bích Vân

- TS. Ngô Thị Thanh Trúc

- TS. Nguyễn Bá Phú

- TS. Nguyễn Quốc Khương

- TS. Lưu Thái Danh

- TS. Trần Công Án

- ThS. Trần Thế Như Hiệp

- KS. Võ Văn Hiện  

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát

Đánh giá thực trạng sản xuất và xây dựng chuỗi giá trị xoài Tứ Quý Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre có tiềm năng phát triển bền vững theo hướng thương mại hoá; nâng cao chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước.

Mục tiêu cụ thể

Đánh giá thực trạng sản xuất xoài Tứ Quý Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Xây dựng mô hình thâm canh xoài Tứ Quý Thạnh Phú giai đoạn kinh doanh theo tiêu chuẩn an toàn và VietGAP, hướng sản phẩm đầu ra cung cấp cho hệ thống phân phối hiện đại.

Phân tích chuỗi giá trị xoài Tứ Quý Thạnh Phú theo hướng tăng giá trị gia tăng và đa dạng hóa các kênh tiêu thụ sản phẩm xoài Tứ Quý Thạnh Phú.

Xây dựng chiến lược thương mại điện tử cho sản phẩm xoài Tứ Quý Thạnh Phú.

 

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Đánh giá thực trạng canh tác, tiêu thụ và khả năng cạnh tranh của xoài Tứ Quý Thạnh Phú với các loại xoài khác của tỉnh Bến Tre.

- Nội dung 2: Xây dựng mô hình thâm canh xoài Tứ Quý Thạnh Phú giai đoạn kinh doanh theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng sản phẩm đầu ra cung cấp cho hệ thống phân phối hiện đại.

- Nội dung 3: Phân tích chuỗi giá trị xoài Tứ Quý Thạnh Phú.

- Nội dung 4: Xây dựng chiến lược thương mại điện tử cho xoài Tứ Quý Thạnh Phú.

 

Kết quả thực hiện:

- Bình tuyển cây đầu dòng: Cây sinh trưởng khoẻ, xanh tốt, không bị nhiễm bệnh và có năng suất cao hơn giống đại trà 10 %; Quy trình chăm sóc theo VietGAP

- Mô hình sản xuất xoài Tứ Quý giai đoạn kinh doanh theo tiêu chuẩn VietGAP: Năng suất tăng 10-15% và lợi nhuận tăng > 10% so với đối chứng sản xuất đại trà

- Giấy chứng nhận mô hình đạt tiêu chuẩn VietGAP

- Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm xoài Tứ Quý xoài Tứ Quý Thạnh Phú

- Báo cáo hiện trạng sản xuất, tiêu thụ và khả năng cạnh tranh của xoài Tứ Quý với các loại xoài khác tại 3 huyện Thạnh Phú, Bình Đại và Ba Tri, tỉnh Bến Tre

- Báo cáo tiềm năng và trở ngại trong sản xuất, thương mại và sử dụng công nghệ xoài Tứ Quý so với các loại xoài khác

- Báo cáo đánh giá tiềm năng mở rộng diện tích sản xuất xoài Tứ Quý Thạnh Phú sang Bình Đại và Ba Tri, tỉnh Bến Tre

- Báo cáo các yếu tố và kỹ thuật canh tác liên quan đến năng suất và chất lượng xoài Tú Quý Thạnh Phú

- Xác định mùa vụ thích hợp

- Quy trình trồng xoài Tứ Quý theo tiêu chuẩn VietGAP tại Thạnh Phú.

- Nhà vườn được tham gia Hội thảo đầu bờ

- Tập huấn kỹ thuật

- Báo cáo hiện trạng chuỗi giá trị xoài Tứ Quý Thạnh Phú

- Báo cáo yêu cầu thị trường của người tiêu dùng và các đối tượng tiêu thụ tiềm năng trong hệ thống phân phối hiện đại

- Báo cáo chiến lược nhằm tăng giá trị gia tăng sản phẩm xoài Tứ Quý Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

- Báo cáo hiện trạng sử dụng thương mại trong tiêu thụ sản phẩm xoài Tứ Quý Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

- Báo cáo phân tích và đánh giá ưu khuyết điểm các hình thức thương mại điện tử tiềm năng cho sản phẩm xoài Tứ Quý Thạnh Phú

- Báo cáo xây dựng chiếu lược thương mại điện tử cho sản phẩm xoài Tứ Quý Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

- Báo cáo và hướng dẫn sử dụng website hỗ trợ hoạt động thương mại điện tử về sản phẩm xoài Tứ Quý Thạnh Phú

- Báo cáo tổng kết

- Bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành có chỉ số ISSN

- Đào tạo: Kỹ sư, Thạc sỹ 

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: