Nghiên cứu nguyên nhân sạt lở, giải pháp công nghệ phòng chống và dự báo hành lang an toàn bờ sông trong điều kiện biến đổi khí hậu ở khu vực cồn Phú Đa, cồn Hưng Phong và rạch Vàm Rỗng

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện Kỹ thuật Biển
- Họ và tên thủ trưởng: Phạm Văn Tùng

- Địa chỉ: Số 658, Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028.38362821    

- Fax: 028.39245269
- Website: http://www.icoe.org.vn

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Lê Văn Tuấn          

- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: 12/12                   

- Chức danh khoa học: TS.
- Chức vụ: Trưởng phòng.
- Điện thoại:  0918454054

- Fax: 028.39245269

Người tham gia

- TS. Lê Văn Tuấn

- ThS. Nguyễn Thị Kim Thảo

- PGS.TS. Hoàng Văn Huân

- PGS.TS. Nguyễn Thế Biên

- ThS. Nguyễn Anh Tiến

- ThS. Hoàng Đức Cường

- ThS. Hoàng Thị Kim Anh

- KS. Lê Minh Phú

- CN Nguyễn Đàm Quốc Huy

- ThS Hồ Công Toàn

- KS Nguyễn Thị Thạch Thảo

- KS Trần Thị Chúc Linh

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát

- Đảm báo chống xói lở, ổn định bờ sông khu vực cồn Phú Đa, cồn Hưng Phong và cửa Rạch Vàm Rỗng góp phần ổn định dân cư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mục tiêu cụ thể

- Xác định rõ nguyên nhân, các nhân tố chính gây sạt lở bờ cồn Phú Đa, cồn Hưng Phong và rạch Vàm Rỗng.

- Đề xuất giải pháp khoa học và công nghệ phòng chống xói lở ven bờ, góp phần ổn định bền vững, toàn diện và chi phí thấp, phù hợp với định hướng chuyên ngành của cơ quan quản lý.

- Xác định phạm vi hành lang sạt lở nguy hiểm có khả năng xảy ra trong tương lai và các biện pháp thích ứng giảm thiểu thiệt hại khi sự cố sạt lở xảy ra.


Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1. Xây dựng thuyết minh và dự toán nhiệm vụ KH&CN

- Nội dung 2. Điều tra hiện trường; thu thập tài liệu cơ bản; khảo sát bổ sung mới tài liệu địa hình, địa chất; thủy văn

- Nội dung 3. Phân tích đánh giá thực trạng và quá trình diễn biến xói lở ven bờ

- Nội dung 4. Xây dựng mô hình toán mô phỏng trường thủy động lực, vận chuyển bùn cát

- Nội dung 5. Xác định nguyên nhân, cơ chế, các yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình xói lở

- Nội dung 6. Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ mới phòng chống xói lở; định hướng tuyến công trình hợp lý phục vụ xây dựng công trình kè; thiết kế sơ bộ giải pháp công trình đề xuất

- Nội dung 7: Dự báo hành lang sạt lở

- Nội dung 8. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

 

Kết quả thực hiện:

- Bộ cơ sở dữ liệu thu thập về tài liệu cơ bản, các kết quả nghiên cứu liên quan

- Bộ tài liệu về hiện trạng xói lở bờ sông; tài liệu đo bổ sung mới về địa hình; địa chất, thủy hải văn

- báo cáo phân tích đánh giá thực trạng và quá trình diễn biến xói lở ven bờ

- báo cáo kết quả mô hình toán mô phỏng trường thủy động lực, vận chuyển bùn cát

- Báo cáo xác định nguyên nhân, cơ chế, các yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình xói lở

- Báo cáo nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ và tuyến chỉnh trị hợp lý phục vụ phòng chống sạt lở

- báo cáo dự báo hành lang sạt lở

- Báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật đề tài

- Bài báo khoa học

- Hỗ trợ đào tạo thạc sỹ


 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: