Nghiên cứu cơ giới hóa hệ thống xếp dỡ hàng hóa từ boong tàu lên cảng cá tại tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Phân viên Nghiên cứu hải sản phía Nam

- Họ và tên thủ trưởng: Nguyễn Xuân Thi

- Địa chỉ: Đường 3 tháng 2, phường 11, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Điện thoại: 02546521768

- Fax: 
- Website: www.rimf.org.vn

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ, tên: Nguyễn Như Sơn

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ                
- Địa chỉ: Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam.

Người tham gia

- ThS Nguyễn Như Sơn

- KS Nguyễn Phan Phước Long

- ThS Đinh Xuân Hùng

- KS Trương Quốc Cường

- KS Trần Xuân Lâm

- KS Nguyễn Hữu Nhơn

- KS Huỳnh Tiến Trung

- ThS Lê Văn Quý

- KS Võ Hoàng Đông

- KS Võ Thị Thanh Vân

- CN Huỳnh Quang Triệu

- KS Dương Hải Đăng

- ThS Nguyễn Hải Bằng

- ThS Trần Ngọc Phụng

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát

Ứng dụng hệ thống xếp dỡ hàng hóa từ tàu cá lên cảng nhằm cơ giới hóa khâu chuyển tải hàng hóa tại cảng, tăng năng suất lao động, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm và giảm thất thoát sau thu hoạch tại tỉnh Bến Tre.

Mục tiêu cụ thể:

- Thiết kế, chế tạo được hệ thống thiết bị xếp dỡ hàng hóa từ boong tàu lên cảng cá với công suất 15 tấn/giờ.

- Xây dựng được quy trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống thiết bị xếp dỡ hàng hóa đồng bộ từ boong tàu lên cảng.

- Có được mô hình xếp dỡ hàng hóa từ boong tàu lên cảng cá.

 

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Đánh giá hiện trạng sử dụng trang thiết bị cơ giới hóa trên cảng cá.

- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống xếp dỡ hàng từ boong tàu lên cảng cá.

- Xây dựng mô hình sử dụng hệ thống xếp dỡ hàng hóa từ boong tàu lên cảng cá.

 

Kết quả thực hiện:

- Hệ thống xếp dỡ hàng hóa từ boong tàu lên cảng cá 15 tấn/giờ.

- Báo cáo hiện trạng sử dụng trang thiết bị cơ giới hóa và ATVSTP tại cảng cá tỉnh Bến Tre.

- Báo cáo đánh giá hiện trạng cơ giới hóa, hiện đại hóa cảng cá trong và ngoài nước.

- Phân tích lựa chọn kết cấu hệ thống thiết bị xếp dỡ hàng tại cảng cá. Tính toán, thiết kế và chế tạo băng tải phù hợp với điều kiện sản xuất tại cảng cá tỉnh Bến Tre.

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống thiết bị xếp dỡ hàng từ boong tàu lên cảng cá tỉnh Bến Tre.

- Xây dựng quy trình chế tạo hệ thống xếp dỡ hàng từ boong tàu lên cảng cá tỉnh Bến Tre.

- Vận hành thử nghiệm hệ thống xếp dỡ hàng tại cảng. Xây dựng quy trình sử dụng và bảo trì hệ thống xếp dỡ hàng.

- Tài liệu kỹ thuật vận hành hệ thống xếp dỡ hàng từ boong tàu lên cảng cá.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: