Sưu tầm, nghiên cứu và số hóa các tư liệu về hoạt động của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Học viện Chính trị khu vực II
- Họ và tên thủ trưởng: Nguyễn Quốc Dũng
- Địa chỉ: Số 99, Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028. 38966356   

- Fax: 
- Website: 

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Nguyễn Tôn Phương Du

- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: 12/12                   

- Chức danh khoa học: TS.
- Chức vụ: 
- Điện thoại:  028. 38966356  

- Fax: 

Người tham gia

- TS Nguyễn Tôn Phương Du

- Ths Trịnh Diệp Phương Vũ

- TS Nguyễn Công Lập

- ThS Dương Văn Chăm

- ThS Dương Quốc Hoàng

- CN Dương Tấn Phát

- ThS Nguyễn Phước Tuân

- TS Đặng Thị Minh Nguyệt

- TS Nguyễn Thị Việt Hà

- TS Phạm Thị Thanh Huyền

- ThS Ngô Văn Bảo

- ThS Huỳnh Hùng Anh

- CN Nguyễn Văn Trung

- ThS Nguyễn Đức Thành

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung các tư liệu về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trong thời gian ở Bến Tre. Trên cơ sở đó, xuất bản sách nhằm cung cấp thêm tư liệu cho Thư viện Nguyễn Đinh Chiểu, phục vụ trưng bày ở Khu lưu niệm Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Chùa Tuyên Linh, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, góp phần thúc đẩy hoạt động "du lịch về nguồn".

Mục tiêu cụ thể:

- Sưu tầm, xác minh, bổ sung tư liệu về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trong thời gian ở Bến Tre.

- Số hóa nguồn tư liệu và tích hợp tư liệu với thư viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre.

- Xuất bản sách (in và điện tử) liên quan đến đề tài.

- Bổ sung tư liệu, thuyết minh về khu lưu niệm, đề xuất giải pháp điều chỉnh thiết kế phù hợp không gian trưng bày các tư liệu về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Bến Tre tại khu Lưu niệm ở chùa Tuyên Linh nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước và góp phần thúc đẩy hoạt động "Du lịch về nguồn".


Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Khảo sát, sưu tầm, xác minh tư liệu, thông tin trong, ngoài tỉnh về thời gian và hoạt động của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Bến Tre.

- Số hóa các tư liệu và tích hợp các tài liệu có liên quan với Thư viện Nguyễn Đình Chiểu.

- Bổ sung tư liệu, thuyết minh về Khu lưu niệm, đề xuất giải pháp điều chỉnh thiết kế không gian trưng bày Khu lưu niệm Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Chùa Tuyên Linh.


Kết quả thực hiện:

- Kỷ yếu hội thảo Khoa học.

- Bổ sung tư liệu, hiện vật (nếu có).

- Sách thời gian và hoạt động của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Bến Tre

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: