Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị từ con tôm ở Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trường Đại học Cần Thơ.
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

- Điện thoại: 292. 3832663. 

- Website: www.ctu.edu.vn.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: PGS.TS. Trần Thanh Trúc 

- Giới tính: Nữ.
- Trình độ học vấn: 12/12                   

- Chức danh khoa học: PGS.TS. 

Người tham gia

- PGS.TS. Trần Thanh Trúc

- TS. Trần Bạch Long

- GS. TS. Nguyễn Văn Mười

- PGS. TS. Lê Thị Minh Thủy

- ThS. Tô Nguyễn Phước Mai

- ThS. Trương Thị Mộng Thu

- PGS.TS. Bạch Long Giang

- ThS. Trần Thị Yến Nhi

- ThS. Nguyễn Hồng Khôi Nguyên

- Th. Hình Phương Uyên

- Ông. Phan Đức Anh

- Bà. Ngô Thị Thẩm

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng từ nguyên liệu tôm sú và tôm thẻ chân trắng nuôi xi phong ở tỉnh Bến Tre có chất lượng tốt, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và có khả năng bảo quản ổn định thông qua việc kiểm soát thông số kỹ thuật trong quá trình chế biến cũng như lựa chọn phương thức bao gói và chế độ bảo quản phù hợp. Trên cơ sở đó, thiết lập được ít nhất một mô hình sản xuất thử nghiệm thành công cho sản phẩm tôm, nhằm nâng cao giá trị sử dụng nguyên liệu và góp phần phát triển kinh tế bền vững của địa phương.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thành phần hóa lý của nguồn nguyên liệu tôm thẻ và tôm sú chân trắng, định hướng cho khai thác và chế biến các nhóm sản phẩm khác nhau.

- Khảo sát các giải pháp tiền xử lý và bảo quản nguyên liệu phù hợp cho quá trình chế biến, đặc biệt là thịt đầu tôm.

-  Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ phát triển đa dạng hóa 6 loại sản phẩm từ nguồn nguyên liệu tôm xi phong Bến Tre: tôm khô ăn liền (dạng truyền thống có cải tiến), tôm khô xẻ bướm, chà bông tôm, surimi từ thịt đầu tôm, snack tôm dinh dưỡng từ thịt đầu tôm, bột gia vị từ thịt đầu tôm.

- Xác định loại bao bì, phương thức đóng gói và chế độ bảo quản thích hợp cho từng loại sản phẩm với việc kiểm tra sự thay đổi mật số vi sinh vật (đặc biệt là nấm mốc), hàm lượng các hợp chất chuyển hóa từ protein và lipid (NH3, peroxide) trong quá trình tồn trữ sản phẩm.

- Thiết lập được mô hình sản xuất và công thức phát triển sản phẩm đáp ứng theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với từng loại sản phẩm.

- Tập huấn và chuyển giao ít nhất một quy trình công nghệ chế biến và bảo quản sản phẩm từ nguồn nguyên liệu tôm xi phong cho doanh nghiệp tại tỉnh Bến Tre.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

1. Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan để xây dựng thuyết minh đề tài

2. Nội dung 2: Thành phần hóa lý của nguồn nguyên liệu tôm được nuôi phổ biến ở tỉnh Bến Tre.

3. Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế biến và bảo quản tôm khô

4. Nội dung 4: Nghiên cứu chế biến và bảo quản chà bông tôm     

5. Nội dung 5: Nghiên cứu xử lý, chế biến và bảo quản surimi từ thịt vụn

6. Nội dung 6: Nghiên cứu chế biến snack tôm dinh dưỡng từ surimi

7. Nội dung 7: Nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến và bảo quản bột gia vị từ đầu tôm.

8. Nội dung 8: Hoàn thiện quy trình sản xuất 6 sản phẩm từ con tôm ở quy mô sản xuất thực tế

9. Nội dung 9: Tư vấn, tính toán thiết kế hệ thống thiết bị phục vụ cho chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm từ tôm tại tỉnh Bến Tre

10. Nội dung 10: Tư vấn và lắp đặt hệ thống thiết bị phục vụ cho việc chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm từ tôm tại tỉnh Bến Tre

11. Nội dung 11: Tập huấn sử dụng thiết bị, phương thức kiểm soát các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm để triển khai  quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm từ tôm tại tỉnh Bến Tre

12. Nội dung 12: Tập huấn, chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm từ tôm tại tỉnh Bến Tre

13. Nội dung 13: Dự đoán thời gian bảo quản các sản phẩm từ tôm được sản xuất thực tế theo mô hình Q10

14. Nội dung 14: Thiết kế bao bì và hoàn thiện sản phẩm

15. Nội dung 15: Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài

Kết quả thực hiện:

- Báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu.

- Các sản phẩm: Tôm khô ăn liền, Tôm khô xẻ bướm, Chà bông tôm, Bột gia vị từ con tôm, Snack tôm dinh dưỡng,

- Quy trình công nghệ, bao gồm: Quy trình chế biến và bảo quản tôm khô ăn liền; quy trình chế biến và bảo quản tôm khô xẻ bướm; quy trình sản xuất chà bông tôm; quy trình xử lý và bảo quản surimi từ thịt đầu tôm; quy trình chế biến và bảo quản snack tôm dinh dưỡng, quy trình chế biến và bảo quản bột gia vị từ thịt đầu tôm.

- Mô hình công nghệ sản xuất và công thức phát triển sản phẩm chế biến từ nguồn nguyên liệu tôm tại tỉnh Bến Tre.

- Chuyển giao ứng dụng hiệu quả ít  nhất 01 quy trình cho 01 doanh nghiệp tại tỉnh Bến Tre

 

 

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: