Nghiên cứu xây dựng mô hình: Nông dân làm du lịch

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
- Họ và tên thủ trưởng: Bà Trần Ái Cầm.

- Địa chỉ: 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM.
- Điện thoại: 028.3940.5875.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: TS Phan Thị Ngàn.

- Giới tính: Nữ.
- Trình độ học vấn: 12/12                   

- Chức danh khoa học: TS.
- Điện thoại:  028.3940.5875  

Người tham gia
 1. ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa
 2. GS. TS. Lê Văn Lệ.
 3. TS. Nguyễn Phước Hiền.
 4. ThS. Trương Phúc Hải.
 5. ThS. Lê Thị Duyên Hà.
 6.  ThS. Dương Thanh Tùng.
 7. Bà. Trần Thị Thu Tuyền.
 8. Ông. Nguyễn Thanh Tuấn.
 9. Ông. Nguyễn Văn Tưởng.
 10. ThS. Lê Thị Thanh Huệ.
 11. ThS. Nguyễn Hoàng Long.
 12. ThS. Đào Quý Lương.
 13. TS. Nguyễn Đường Giang.
 14. TS. Nguyễn Thị Thanh Nga.
 15. CN. Huỳnh Thị Kiều Linh.
 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Phát triển du lịch nông nghiệp để góp phần đưa ngành du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

1. Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan để xây dựng thuyết minh đề tài

2. Nội dung 2: Đánh giá điều kiện và thực trạng phát triển du lịch nông nghiệp tại địa phương.

3. Nội dung 3: Hệ thống giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp tỉnh Bến Tre

4. Nội dung 4: Đề xuất xây dựng mô hình phát triển du lịch nông nghiệp đặc thù tại tỉnh Bến Tre (Châu Thành, Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú)

5. Nội dung 5: Chuyển giao mô hình

6. Nội dung 6: Xây dựng báo cáo tổng kết

Kết quả thực hiện:

- 03 mô hình du lịch nông nghiệp ở huyện Mỏ Cày Nam, huyện Châu Thành và huyện Thạnh Phú.
- Xây dựng đa dạng sản phẩm du lịch: sinh thái sông nước miệt vườn, tham quan nghiên cứu văn hoá lịch sử, tâm linh, du lịch cộng đồng mô hình khách ở trong nhà dân  (homestay) gắn với du lịch tham quan làng nghề; tạo sức “hấp dẫn, độc đáo, đặc sắc riêng có của du lịch Bến Tre.
- Kết nối các chủ trang trại, nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp nâng cao tính liên kết, liên tục cải tiến sản phẩm, đầu tư công nghệ mới.
- Hồ sơ hướng dẫn làm du lịch nông thôn.
- Xây dựng các kênh truyền thông du lịch nông nghiệp tại tỉnh Bến Tre.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: