Triển khai thực nghiệm các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm tiết kiệm Năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ: Số 244, đường Điện Biên Phủ, quận 3, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0839322372 ; Fax 0839322373.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Trần Đăng Nhơn.
- Học hàm, học vị: Kỹ sư.

Người tham gia

- KS. Dương Minh Tuấn - Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh.
- ThS. Mai Tố Nga - Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh.
- ThS. Dương Lan Hương - Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh.
- ThS. Huỳnh Thị Ngọc Phương - Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh.
- KS. Nguyễn Thanh Toàn - Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Mục tiêu chung: Triển khai thí điểm giải pháp tiết kiệm từ 20% điện năng tiêu thụ cho hệ thống chiếu sáng hiện nay trên đường phố, đường giao thông và các khu vực công cộng trên toàn thành phố Bến Tre.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Cung cấp một bức tranh toàn diện về hiện trạng hệ thống chiếu sáng công cộng (CSCC) tại TP Bến Tre hiện nay. Tình trạng tiêu thụ điện năng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng điện trong hệ thống CSCC.
+ Xây dựng các giải pháp tiết kiệm điện cho hệ thống chiếu sáng hiện nay trên đường phố, đường giao thông và các khu vực công cộng trên toàn TP Bến Tre.
+ Xây dựng các mô hình chiếu sáng sử dụng năng lượng điện hiệu quả, giá cả hợp lý, để phổ biến áp dụng tại TP Bến Tre nói riêng và tỉnh Bến Tre nói chung.
+ Xây dựng mô hình sử dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng ngoài trời.
+ Cung cấp cho những người làm việc trong lĩnh vực chiếu sáng một kiến thức chuyên ngành, biết lựa chọn đúng các thông số kỹ thuật của các thiết bị chiếu sáng, thiết kế chiếu sáng đường phố và ứng dụng lắp đặt hệ thống CSCC sử dụng năng lượng hiệu quả có chất lượng chiếu sáng cao.
+ Xây dựng giải pháp qui hoạch quản lý chung cho hệ thống chiếu sáng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Khảo sát hệ thống chiếu sáng công cộng tại TP Bến Tre.
- Đánh giá nguyên nhân tổn hao và tiếm năng tiết kiệm năng lượng điện.
- Xây dựng các giải pháp công nghệ nhằm tiết kiệm điện trong hệ thống CSCC.
- Đề xuất các phương án tiết kiệm điện cho từng loại nhóm đường cụ thể.
- Nghiên cứu hệ thống chiếu sáng dùng pin mặt trời.
- Xây dựng các mô hình chiếu sáng hiệu suất cao - tiết kiệm điện và xác định hiệu quả kinh tế.
- Thay thế và lắp đặt các bộ đèn mới, hiệu suất cao trên một số đường lựa chọn.
- Đánh giá, nghiệm thu và bàn giao cho cơ sở quản lý.
- Xác định bài toán kinh tế về chi phí đầu tư và lợi ích cho toàn hệ thống CSCC tại TP Bến Tre.
- Đề xuất giải pháp quy hoạch và quản lý hệ thống chiếu sáng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
- Viết tài liệu hướng dẫn tính toán chiếu sáng đường phố.
- Viết báo cáo tổng kết.

Kết quả thực hiện:
Kết quả của Dự án này cho phép áp dụng vào hệ thống CSCC hiện có của TP Bến Tre và tỉnh Bến Tre, góp phần cải thiện bộ mặt giao thông của đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân, tiết kiệm năng lượng điện và bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: