Nghiên cứu phát triển hệ thống cây xanh thành phố Bến Tre giai đoạn 2011 - 2015

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư Bất động sản Việt Tín.
- Địa chỉ: Số 6B, đường Nguyễn Thành Ý, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0839110461.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Trần Văn Dũng.
- Học hàm, học vị: Kiến trúc sư.

Người tham gia

- KTS. Bùi Tá Việt Anh, Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư Bất động sản Việt Tín.
- KTS. Nguyễn Thanh Tùng, Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư Bất động sản Việt Tín.
- ThS. Nguyễn Thi Hồng, Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư Bất động sản Việt Tín.
- CN. Phạm Kim Trang, Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư Bất động sản Việt Tín.
- KS. Lê Anh Ngân, Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư Bất động sản Việt Tín.
- KS. Trần Phước Mẫn, Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư Bất động sản Việt Tín.
- KS. Nguyễn Ngọc Ánh, Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư Bất động sản Việt Tín.
- KS. Huỳnh Trọng Trí, Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư Bất động sản Việt Tín.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
Nghiên cứu đề tài khoa học phát triển hệ thống cây xanh công cộng của thành phố Bến Tre nhằm đánh giá hiện trạng hệ thống cây xanh của thành phố Bến Tre và đề xuất các giải pháp cải tạo, xây dựng và quản lý cây xanh đô thị. Cụ thể là:
- Tạo cơ sở lập Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng hệ thống cây xanh công cộng và lập Kế hoạch thực hiện cho nhiều Dự án xây dựng chuyên ngành công viên cây xanh trong thời gian khoảng 10 năm, góp phần chỉnh trang cảnh quan Thành phố Bến Tre.
- Làm cơ sở đối chiếu, phối hợp khi triển khai các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khác tại Thành phố Bến Tre, làm cơ sở nghiên cứu thiết kế hệ thống kỹ thuật ngầm và nổi dọc các tuyến đường với tiêu chí chừa trống không gian phát triển cho hệ thống cây xanh đường phố.
- Làm cơ sở để xác định yêu cầu về cây xanh đối với các dự án xây dựng khu du lịch giải trí, khu đô thị mới, khu dân cư, khu công nghiệp, các công sở và công trình công cộng khác.            
- Làm cơ sở để xã hội hóa đầu tư và để phát động các phong trào trồng cây, cải tạo cảnh quan, môi trường trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố Bến Tre.
- Đề xuất các biện pháp tổ chức bộ máy sản xuất, chăm sóc hệ thống cây xanh và các giải pháp hỗ trợ khác (như việc kiểm soát tình hình phát triển của hệ thống cây xanh qua mạng, mua sắm trang thiết bị chuyên ngành, v.v…) nhằm thiết lập, duy trì và phát triển hệ thống cây xanh Thành phố Bến Tre một cách hiệu quả, bền vững…

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Khảo sát hạ tầng giao thông, điện, cấp thoát nước.
- Khảo sát, điều kiện tự nhiên, nhất là điều kiện về Nông hóa thổ nhưỡng của Thành phố Bến Tre để đề ra giải pháp chọn lựa giống và chăm sóc cây trồng.
- Kiểm tra hiện trạng hệ thống cây xanh của Thành phố Bến Tre, đánh giá mức độ sử dụng lại hệ thống này và đề ra phương án cải tạo cây xanh cũ cũng như giải pháp nối kết hệ thống cây xanh cũ với hệ thống cây xanh mới.
- Khảo sát, lựa chọn các khu đất có thể thiết lập công viên, vườn sưu tập, vành đai xanh cách ly…
- Lập phương án cải tạo và xây dựng mảng cây xanh ven sông, ven hồ, khu vực nội thành … nhằm tôn tạo cảnh quan thiên nhiên của Thành phố Bến Tre.
- Đề xuất các chủng loại cây xanh: Trên các loại đường và lộ giới (đường đối ngoại, ven sông, đường phố chính và đường khu phố thuộc Thành phố Bến Tre). Xác định quy cách cây trồng, hố trồng cây, lồng bảo vệ và cọc chống cây, v.v…theo từng loại đường phố. Quy định rõ các loại cây phải tạo tán và không tạo tán. Xác định cụ thể đối với các trục đường chính. Đề xuất Phương án phát triển các loại cây bản địa vốn đã thích nghi với điều kiện về thổ nhưỡng, khí hậu nên có thể phát triển tốt tại Bến Tre (có tính đến yếu tố Biến đổi khí hậu).
- Đề ra giải pháp quy hoạch cảnh quan phù hợp với điều kiện tự nhiên của Thành phố Bến Tre.Xây dựng nét độc đáo riêng biệt của Thành phố Bến Tre bằng việc tạo ra hệ thống cây xanh đặc thù mà vẫn phù hợp với cảnh quan chung của đô thị.
- Đề xuất phương án trồng cây xanh đảm bảo các nguyên tắc về an toàn giao thông, mỹ quan đô thị theo quy chuẩn Xây dựng Việt Nam.
- Xác định cây trồng trong khuôn viên các công sở, các công trình công cộng, khu nhà ở và khu công nghiệp (chỉ tiêu, khoảng cách giữa cây với công trình và giữa cây với cây..).
- Đề nghị vị trí, lên phương án, xây dựng các vườn ươm và tính toán diện tích các vườn ươm cây xanh, hoa kiểng.
- Đề nghị các phương án cải tạo công viên, tiểu đảo, vườn dạo, quảng trường  và xác định các vị trí xây dựng công viên mới cùng việc thiết lập các dải cây xanh cách ly. Chọn các loại cây phù hợp và cách trồng tại các dải cách ly sao cho đảm bảo được các yêu cầu về cảnh quan và môi trường.
- Tính toán và lên danh mục trang thiết bị chuyên ngành cây xanh cho Thành phố Bến Tre.
- Đề xuất, tổ chức biên chế quản lý và thực hiện việc phát triển, chăm sóc và bảo dưỡng hệ thống cây xanh Thành phố Bến Tre.
- Đề xuất phương án phối hợp về thiết kế và xây dựng giữa hệ thống cây xanh với hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc Đồ án quy hoạch giao thông Thành phố Bến Tre đã được phê duyệt. Sự phối hợp này rất quan trọng, vì không thể thực hiện được dự án xây dựng hệ thống cây xanh đường phố theo Đồ án Quy hoạch Hệ thống cây xanh được duyệt nếu hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc đồ án quy hoạch giao thông chiếm hết chỗ trên lề đường, không chừa đất để trồng cây.
- Đề xuất điều lệ quản lý cây xanh đô thị theo quy hoạch và quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan khi thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật. Đề xuất Phương án phối hợp giữa các cơ quan quản lý xây dựng để thực hiện xây dựng công trình các loại theo quy hoạch tổng thể của Thành phố Bến Tre (Đã được phê duyệt) có xét đến quy hoạch hệ thống cây xanh, v.v…
- Khái toán vốn đầu tư và phân kỳ đầu tư hệ thống cây xanh công cộng và trang thiết bị chuyên ngành.

• Kết quả thực hiện:
- Qua khảo sát hiện trạng 43 tuyến đường được khảo sát có 34 chủng loại cây trong đó có một số chủng loại do người dân trồng tự phát trên vỉa hè để lấy bóng mát, gây nên sự hỗn độn không tạo được nét đặc trưng cho từng con đường, tạo mỹ quan cho đô thị.
- Nghiên cứu phát triển Hệ thống cây xanh cho thành phố Bến Tre là cần thiết nhằm cải tạo môi trường sống cho người dân tại đây và làm cơ sở cho việc phát triển có tổ chức và khoa học hệ thống kỹ thuật hạ tầng của thành phố.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: