Hỗ trợ mô hình cấp nước sinh hoạt hộ gia đình tại xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 0753827522

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Trương Thanh Tân.

- Học hàm, học vị: Kỹ Sư

- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 0753810736.

Người tham gia

- Trương Thanh Tân, Trung tâm Ứng dụng Tiến Bộ KH&CN.

- Trần Văn Thành, Trung tâm Ứng dụng Tiến Bộ KH&CN.

- Lê Quang Vinh, Trung tâm Ứng dụng Tiến Bộ KH&CN.

- Nguyễn Thị Kim Ngân, Trung tâm Ứng dụng Tiến Bộ KH&CN.

- Lê Văn Minh, Trung tâm Ứng dụng Tiến Bộ KH&CN.

- Đặng Minh Hoàng, Chủ tịch hội Nông dân xã Châu Bình

- Đặng Minh Trung, Cán bộ kỹ thuật địa phương xã Châu Bình

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Mục tiêu chung: Nâng cao nhận thức cho người dân trong việc sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng chưa có điều kiện xây dựng nhà máy nước.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Xây dựng mô hình cung cấp nước sạch công suất 2m3/ngày cho các hộ gia đình ở xã Châu Bình với 60 điểm trình diễn (tương đương với 60 hộ gia đình).
+ Các chỉ tiêu cơ bản:
Chất lượng nước đạt theo Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT.
Đào tạo cho 02 cán bộ kỹ thuật về bảo trì, lắp đặt mô hình, quy trình vận hành công nghệ trên.
Tổ chức 02 lớp đào tạo tập huấn cho 120 người trong vùng dự án về cách vận hành mô hình nước sinh hoạt hộ gia đình và cách sử dụng PAC (phèn hữu cơ), Chlorine.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Điều tra khảo sát tình hình thu nhập dân cư, tập quán sinh hoạt và địa điểm triển khai dự án.
- Chuyển giao công nghệ xử lý nước quy mô gia đình.
- Đào tạo tập huấn.
- Xây dựng mô hình.

• Kết quả thực hiện:
- Sau 9 tháng thực hiện, dự án đã đạt được những mục tiêu và hoàn thành tất cả những nội dung đề ra trong thuyết minh dự án.
- Công tác chuẩn bị, xây dựng, triển khai dự án được tiến hành chặt chẽ, có sự phối hợp đồng bộ giữa các thành viên trong ban chủ nhiệm dự án.
- Công nghệ mô hình xử lý nước đơn giản, phù hợp và dễ chuyển giao cho các vùng nông thôn, vì thế khả năng nhân rộng mô hình là rất cao.
- Dự án đã mang lại hiệu quả rất lớn về kinh tế, xã hội, môi trường và tác động tích cực đến những chương trình khác trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã nông thôn mới.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: