Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm khôi phục và đầu tư thâm canh tăng năng suất vườn dừa trên địa bàn huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại.

- Địa chỉ: Huỳnh Tấn Phát, Ô 2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 075851963 - Fax: 075851679.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Võ Văn Thanh.

- Học hàm, học vị: Cử nhân.

- Địa chỉ: Huỳnh Tấn Phát, Ô 2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Người tham gia

- Nguyễn Trí Nghiệp, Trường phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Đại.

- Nguyễn Thị Phượng Linh, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Đại.

- Bùi Hữu Khoa - CV Văn phòng UBND huyện Bình Đại.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Mục tiêu chung: Phục hồi vùng nguyên liệu dừa, cải thiện và phát triển vùng nguyên liệu dừa đảm bảo phát triển ổn định ngành công nghiệp dừa Bến Tre thông qua việc đầu tư các giống mới chất lượng cao; xây dựng các mô hình canh tác bền vững trên nền vườn dừa nhằm khai thác tối đa tiềm năng đất đai và gia tăng thu nhập cho người trồng dừa.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Khôi phục nhanh vườn dừa của Bình Đại bằng cách trồng lại và trồng mới diện tích dừa đã bị thiệt hại sau bão và diện tích dừa có năng suất thấp với qui mô 50ha bằng các giống dừa địa phương bình tuyển có năng suất cao và các giống dừa lai cao sản, cho trái sớm, kết hợp thâm canh tăng năng suất góp phần cải thiện và ổn định thu nhập, đời sống của người trồng dừa trong vùng dự án.
+ Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp trên nền vườn dừa trong đó có kết hợp trồng xen, nuôi xen và thâm canh tăng năng suất dừa: Mô hình thâm canh dừa kết hợp nuôi tôm càng xanh trong mương dừa.
+ Cải tạo giống dừa và nhân nhanh giống dừa bằng biện pháp xã hội hóa công tác giống dừa, xây dựng mô hình mạng lưới vườn ươm cộng đồng để tự cung tự cấp giống dừa địa phương bình tuyển nhằm tạo nguồn giống tốt, có khả năng thích nghi với các điều kiện môi trường địa phương, chống chịu được thiên tai, dịch hại và các điều kiện bất lợi của môi trường trong xu thế biến đổi khí hậu toàn cầu.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Điều tra bổ sung hiện trạng canh tác dừa trong vùng dự án.
- Xây dựng và phát triển mô hình trồng lại và trồng mới 50 ha bằng các giống dừa năng suất, chất lượng cao.
- Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp trên nền vườn dừa đang cho trái có hiệu quả kinh tế thấp.
- Xây dựng mạng lưới vườn ươm cộng đồng.
- Đào tạo, tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT.

• Kết quả thực hiện:
Sau 3 năm triển khai dự án, mô hình thâm canh vườn dừa tăng thu nhập cho nông dân 1,1 lần so với vườn dừa trước khi thực hiện dự án, mô hình thâm canh kết hợp nuôi xen tôm càng xanh tăng thu nhập cho nông dân 1,4 lần so với vườn dừa trước khi thực hiện dự án.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: