Chuyển giao công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ một số loại nấm ăn tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Ưng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 0753827522

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Võ Thị Thanh Hà

- Học hàm, học vị: Cử nhân Công nghệ sinh học.

- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 0753814597

Người tham gia

- Huỳnh Thị Như Thủy, Thạc sĩ, Chủ nhiệm DA từ 04/2010-08/2011.

- Võ Thị Thanh Hà, Cử nhân, Thư ký kiêm chủ nhiệm DA từ 08/2011-04/2012.

- Nguyễn Xuân Lãm, Cử nhân, CBKT.

- Nguyễn Thị Huỳnh Nga, Cử nhân, CBKT.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất các loại nấm ăn và nấm dược liệu nhằm đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân từ việc tận dụng các phế thải nông nghiệp, lâm nghiệp.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Xây dựng mô hình nhân giống nấm cấp 1, cấp 2, cấp 3 ở quy mô công nghiệp, công suất 3 tấn giống thương phẩm/năm tại đơn vị tiếp nhận dự án.
- Điều tra khảo sát, chọn hộ tham gia dự án.
- Xây dựng điểm trình diễn
- Tiếp nhận công nghệ: tập huấn kỹ thuật trồng nấm cho Cán bộ huyện, thành phố, nông dân

• Kết quả thực hiện:
Sau 2 năm triển khai thực hiện, Dự án đã đạt kết quả rất khả quan, một phần do người dân đã biết đến nấm bào ngư, đã biết đến hiệu quả kinh tế của các mô hình này nên khi bắt đầu thực hiện, dự án được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của đông đảo bà con nông dân.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: